Spontanidrottsplatsen ett lyft för Gamlestaden

Nov 2013 | Boendemiljö

Den tidigare så tråkiga och ödsliga platsen vid Gamlestadsvallen har blivit en av Gamlestadens pärlor. Här finns utegym, hinderbana, klätterblock, skejtpark, boulebana och en bollbinge där man kan spela basket och fotboll – och snart en elvamanna konstgräsplan.

En nygammal stadsdel som hänger ihop

Nov 2013 | Stadsdelen

Staden byggs inte bara av hus, vägar och parker. För att det nya Gamlestaden ska bli precis så bra som det kan bli måste de gamla och de nya delarna av Gamlestaden utvecklas tillsammans. Och människorna som bor i stadsdelen är lika viktiga byggstenar som husen.

Holländareplatsen pånyttfödd

Nov 2013 | Stadsdelen

i september påbörjades bygget av ett hus med 53 nya lägenheter och en kvartersrestaurang med uteservering på holländareplatsen. byggnaden byggs där det gamla församlingshemmet låg och kommer att vara färdig 2015.

De boendes park

Nov 2013 | Boendemiljö Stadsdelen

Med placering mellan en gemytlig bostadsgård och ett väldefinierat torg kommer Holländareplatsen att få sin nya park. Och de närboende kommer att få inflytande över utformningen. Utvecklingen av parken är en del av EU-projektet SEEDS, som pågår i Gamlestaden.

Nu ska hela rasket rivas

Nov 2013 | Stadsdelen

Platsen under viadukten är det ställe i stadsdelen som Gamlestadsborna tycker allra sämst om. Idag är den uppiffad med ljust grus och förbättrad belysning, men troligen kommer få att sakna viadukten när den en dag rivs. Projektet är en del av det Västsvenska paketet, som bland annat finansieras av trängselskatterna.

Om att bygga människovänligt

Nov 2013 | Stadsdelen

Yimby är ett partipolitiskt obundet nätverk som debatterar och driver stadsbyggnadsfrågor utifrån en positiv inställning till en tät och blandad stad. Johannes Westlund är en av de drivande i Yimby Göteborg. Han och många andra i nätverket följer utvecklingen i Gamlestaden.

Ett sammanhållande Galej

Nov 2013 | Händer i Gamlestaden

För tredje året i rad inbjöd Fastighetsägare i Gamlestaden till stadsdelsfest. Precis som tidigare år var Gamlestadsgalej glatt, livlig och festligt.

 

archive.php