Vad händer under 2018? Läs vår aktivitetsplan och verksamhetsberättelse.

Feb 2018 | Stadsdelen

Här kan du ta del av Verksamhetsberättelse 2017 och Aktivitetsplan 2018 för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening. I verksamhetsberättelsen redogör vi för Gamlestadens utveckling, den verksamhet som har bedrivits under föregående år och hur föreningens medel har använts.

Föreläsning: Malmö lärde av Gamlestaden. Nu lär vi av Malmö!

Feb 2018 | Stadsdelen

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad. Välkommen!

 

archive.php