Studiebesøg fra Danmark til os i BID Gamlestaden

Sep 2021 | Featured Stadsdelen

I slutet av augusti fick vi ta emot 20 planeringschefer från Danmark som ville veta mer om BID Gamlestaden. Gruppen som kom ifrån olika delar av Danmark, var specifikt intresserade av att lära sig mer om stadsutveckling inom en stadsdel i en svensk kontext. 

Gruppen hade kunskap om att Gamlestaden under de senaste 20 åren gått igenom stora förändringar – från utsatt och kriminellt belastad del av Göteborg till som folk sökte sig bort från, till en snabbt växande stadsdel som människor väljer att flytta till.

BID Gamlestaden väckte intresse

Gruppen fick gå en vandring genom stadsdelen före de fick möjligheter att prata med representanter både från kommunala fastighetsbolag, kommersiella bolag och bostadsrättsföreningar, offentliga chefer med ansvar för stadsbyggnad och sociala frågor. Att olika undersökningar som gjorts visar att trivseln i stadsdelen har ökat markant under dessa 20 år, väckte en hel del intresse. En presentation om vad BID Gamlestaden är av Helena Holmberg väckte stor nyfikenhet.

Vi av slutade med att fråga Marianne Benedixen som arrangerade resan, varför gruppen ville komma till just BID Gamlestaden.

– Vi tror att Sverige och Danmark har en hel del att lära varandra, för som länder är vi lika. För oss från Danmark är det intressant med det som sker i BID Gamlestaden eftersom det bygger på hur vi kan lösa utmaningar genom att arbeta tillsammans, istället för att bara luta oss tillbaka och tänka att kommunen tar hand om det, säger Marianne. Vi har inte så många liknande danska exempel.

20 års uthållighet imponerade

Att många aktörer: Kommuner, fastighetsägare, detaljhandel, boende, etc, kan driva ett långsiktigt arbete är verkligen intressant för våra danska gäster. Att man samtidigt dubblar befolkningen, utvecklar stadsdelen till en knutpunkt för transporter, minskar kriminaliteten och ökar tryggheten är intresseväckande.

– Det faktum att ni har lyckats driva det här arbetet i 20 år är imponerande. Det är mycket svårt att hålla momentum i frågorna under så lång tid, fortsätter Marianne. Att dessutom göra det när de olika personerna växlar över tid visar på att ni lyckas skapa nya relationer och prioritera den gemensamma målsättningen.

Vi tackar våra besökare för mötet – där också vi får möjlighet att lära oss mycket genom samtalen!

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php