Om oss

 
Fastighetsägare i Gamlestaden har förändrat Gamlestaden i grunden. Idag är det en attraktiv stadsdel som många vill flytta till
. Förändringen är ett kvitto på att vårt arbete har gett resultat. En positiv förändring kommer inte till av sig själv.

Fastighetsägare i Gamlestaden

  • är ett partnerskap mellan ungefär 40 olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden.
  • har funnits sedan 2001.
  • finns till för att göra Gamlestaden tryggare, trivsammare och vackrare.
  • gör det möjligt för Gamlestadsbor att påverka utvecklingen i sin stadsdel.
  • har drivit fram ett stort antal upprustningsprojekt i Gamlestaden, av parker, gator, torg och platser.
  • genomför utredningar och ser till att beslut om Gamlestadens framtid baseras på kunskap om lokala förhållanden.
  • är arrangör till Gamlestadsgalej.
  • inspireras av BIDs. Business Improvement Districts, som är ett kraftfullt verktyg för stadsdelsutveckling i många länder.

Fastighetsägare i Gamlestaden finansieras helt av medlemmarna.

Gamlestaden 2001

gamlestaden_2001

Gamlestaden idag

gamlestaden_idag

page.php