Kategorier
Featured

Hur kan mobilitet i Gamlestaden se ut?

– Hela tanken med projektet är att människor ska tycka att det är smidigare och billigare att använda sig gemensamma lösningar, säger Jan Johansson som är vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden. Det vore önskvärt att man inte behöver ha bil till allting.

Nära 50 personer möttes för att gemensamt arbeta fram nya lösningar för mobilitet och hur de kan etableras. Det var många intressenter från tjänsteleverantörer, representanter från Staden, fastighetsägare, företagare och boende.

Den stora frågan var hur ett attraktivt och fungerande erbjudande egentligen kan se ut?

Många typer av mobila tjänster

Dagen inleddes därför med att olika aktörer fick visa vilka tjänster som redan finns och hur de skulle kunna fungera i stadsdelen. En idé kring 140 poolfordon kallat Gamlestans bilklubb, fastnade hos många. Alla var eniga om att det måste vara enkelt och nära och innehålla många typer av tjänster, för att vardagen ska fungera både för de som bor, besöker och arbetar i Gamlestaden. Det kan handla om samlad information via t ex en app, paketleveranser, sparkcyklar, poolbilar, poolcyklar till information om när nästa spårvagn går.

Nu skall forskarna samla ihop alla idéer för att se hur man kan gå vidare i ett nästa steg, förklarar Bodil Löfmark från Stena Fastigheter. Det är väldigt spännande att Gamlestaden får vara en test-arena för nya innovativa lösningar!

Stort intresse för och i Gamlestaden

Arbetet med en förändrad mobilitet handlar om så mycket – affärsmodeller för kommersiella aktörer lika väl som förändrade tankemönster och ändrade beteenden hos människor. Hur kan ett fungerande samarbetsavtal se ut som tar hänsyn till ansvarsfördelning och ägandeskap?
– RISE uppskattar möjligheterna som öppnas av det långvariga samarbete som stadsdelens fastighetsägare och verksamheter driver och att så många tjänsteleverantörer är intresserade av Gamelstaden, säger Hans Arby, forskare på RISE och ledare för workshopen, gladdes över tjänsteleverantörernas intresse av Gamlestaden. Vad vi kan se nu är att intresset nu också spritt sig till Sveriges ledande mobilitetsaktörer. Det ger ett bra tryck för ytterligare positiva förändringar.

Läs mer

Fastighetsnära, integrerad mobilitet på stadsdelsnivå: Gamlestaden | RISE

Kategorier
Featured

Årsstämma kl 19.15-20.00 Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening

Alla dokument har skickats per brev, men verksamhetsberättelse samt aktivitetsplan kommer att ligga på bidgamlestaden.se. Årsstämman är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg. Medlem i föreningen har rösträtt på stämman.

Några veckor efter stämman sänds som vanligt ut inbjudan till medlemskap med inbetalningskort till samtliga fastighetsägare i det område vi arbetar med.

Arrangör för årsstämman är föreningens verksamhetssamordnare Malin Rosenqvist. Vid tekniskt strul eller för frågor, kontakta Malin på malin@bidgamlestaden.se.

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. kl. 19.15-20
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Årsstämman är öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg.

Välkomna, önskar styrelsen genom

Robert Woodbridge
Styrelsens ordförande
robert.woodbridge@platzer.se

Jan Johansson
Vice ordförande
jan.johansson@brflojtnantshjartat.se

Kategorier
Featured Händer i Gamlestaden

Vad händer i Gamlestaden? Öppen föreläsning 7 mars kl 18-19.15

 • Brahegatan och Holländareplatsen – vad händer egentligen?
 • Sommargågata – vad betyder det?
 • Varför ser det så sunkigt ut på så många ställen?
 • Hur kan skyltar, belysning och renhållning äntligen bli bättre?
 • Vilka är näringsidkarna i Gamlestaden?
 • Hur kan bilarna ta mindre plats i stadsdelen?
 • Vad görs för att öka tryggheten?
 • Gamlestadsgalej i september 2022 – vad händer då?
 • Vad händer med detaljplanerna?
 • Hur ser Gamlestadens Fabriker, Slakthuset och gamla SKF-området ut om några år?
 • Vad tycker Gamlestadsborna om utvecklingen i stadsdelen?
 • Vilka är medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden – och inte?

Medverkande på scen

Preliminära medverkande är:

 • Magnus Alexandersson, Poseidon
 • Triumf Bala, Balder
 • Maria Brandt, Fastighetskontoret
 • Niclas Franklin, säkerhetssamordnare
 • Tor Skoglund, statliga forskningsinstitutet RISE
 • Robert Woodbridge, Platzer
 • Malin Rosenqvist, Jan Johansson, Magda Borg, Per-Eric Trulsson, Annika Falmann boende i olika bostadsrättsföreningar
 • Mariah Ben Salem Dynehäll, Drivhuset
 • Bodil Löfmark, Stena Fastigheter
 • Göran Joneskär, Klövern
 • Helena Holmberg, Heidi Sandberg, Socialförvaltning Nordost

Tid och plats

Måndag 7 mars 2022 kl. 18-19.15
Gamlestads torg 7 (Platzers konferensanläggning)
Föreläsningen är öppen för alla som vill. Sprid gärna informationen om den. Alla är välkomna!

Priset Hela Gamlestaden 2022 kommer därefter att delas ut till en värdig mottagare.