Hur tryggt är Gamlestaden?

Nov 2003 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden

Hur tryggt är Gamlestaden? Bästa sättet att få reda på det måste ju vara att fråga gamlestadsborna själva. Så det gjorde Fastighetsägare i Gamlestaden.

Nu i höst är det två år sedan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden bildade föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden. Syftet med föreningen är att göra Gamlestaden till en tryggare, trivsammare och mer attraktiv stadsdel.

Innan föreningen bildades genomfördes en stor utredning om situationen i Gamlestaden. Viktigast var en enkätundersökning som gick ut till ett statistiskt urval av gamlestadsborna. Resultaten från denna undersökning redovisades år 2001, bland annat i Trygga Gamlestaden.

I år har en del av undersökningen gjorts om igen. Fastighetsägare i Gamlestaden ville veta om gamlestadsborna tycker att Gamlestaden har blivit bättre och tryggare eller ej. Det betyder att du som läser detta mycket väl kan vara en av de 600 personer som fick en enkät i brevlådan i maj i år.

Nå, har Gamlestaden blivit tryggare?

Svaret på frågan tycks vara både ja och nej.

På frågan ”Om du går ut ensam sent en kväll i Gamlestaden, hur känner du dig då?”, svarade 40% att de känner sig trygga och nästan lika många, 39%, att de känner sig otrygga. (Övriga svarade att de inte brukar gå ut på kvällstid.) På exakt samma sätt svarade gamlestadsborna i enkätundersökningen 2001. Ingen förbättring alls, alltså. Trist, men samtidigt en utmaning för alla oss som arbetar för ett tryggare och mer attraktivt Gamlestaden.

Inbrott – ett minskande problem

Bostads- och källarinbrott uppfattas av gamlestadsborna som ett mycket mindre problem i år än 2001, och det beror säkert på att antalet inbrott minskat kraftigt i Gamlestaden på senare år.

Under första halvåret 2003 begicks tre lägenhetsinbrott och tolv källar- och vinds-inbrott – samma period 2001 polisanmäldes tio lägenhetsinbrott och inte mindre än 34 inbrott i källarförråden. Just lägenhetsinbrott och inbrott i vindar och källare är ju verkligen sådana som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan förebygga, genom sitt skalskydd.

Och skalskyddet har verkligen blivit bättre på många håll på senare år, men fortfarande kan många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra förbättringar.

Våldsbrottsligheten minskar

Problemen med cykelstölder, brott mot bilar eller motorcyklar och berusade eller drogpåverkade personer utomhus minskar också, enligt enkätsvaren, medan bråk i anslutning till restaurangerna och bråkiga
ungdomsgäng upplevs som större problem 2003 än 2001.

En jämförelse med statistiken över polisanmälda brott visar, paradoxalt nog, att det är våldsbrottsligheten som faktiskt minskar kontinuerligt i Gamlestaden, medan antalet polisanmälda bilrelaterade brott tyvärr inte förändrats nämnvärt under senare år.

Otrygga platser

I enkäten ställdes också frågor om vilka platser som gamlestadsborna upplever som otrygga. Och det visar sig att de allra otryggaste platserna, viadukten och hållplatserna vid Gamlestadstorget av avsevärt fler upplevs som otrygga 2003 än 2001. Båda dessa platser har ju förbättrats en del i år; Gamlestadstorget har rustats upp och belysningen under viadukten har förbättrats avsevärt. Årets enkät besvarades dock innan förbättringarna var färdiga.

Hälften läser Trygga Gamlestaden

Två frågor handlade om huruvida gamlestadsborna känner till föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden och läser föreningens nyhetsblad, Trygga Gamlestaden, den tidning du nu håller i handen.

Glädjande nog kände nära nog hälften av de som svarat på enkäten till föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden och exakt hälften svarade att de brukar läsa Trygga Gamlestaden. Det visar att många gamlestadsbor tycker att tidningen är läsvärd. Tack för det!

Det finns bara en slutsats att dra av den uppföljande enkätundersökningen: att fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden nu måste arbeta ännu mer intensivt för att göra Gamlestaden tryggare, trivsammare och mer attraktivt.

Vi frågade…

Maria Varteres på Brahegatan, och hon har svårt att förstå att folk känner sig otrygga i Gamlestaden.

– Jag trivs jättebra här, säger Maria, jag har ju bott i Gamlestaden i nästan hela mitt liv. Och jag tycker att det känns som om en positiv utveckling är på gång i stadsdelen.

Har det blivit någon skillnad, tycker du, mot för ett par år sen?

– Ja, förr kunde man höra talas om mycket bilbrott och så men det är mer sällan nu.

Men varför tror du då att det är många som fortfarande känner sig otrygga i Gamlestaden?

– Jag tror nog att folk tar med sig annan rädsla när de känner så, sådant de läst i tidningen och så.

– Jag sitter i min bostadsrättsförenings styrelse, så jag har följt med i det som har hänt i Gamlestaden med fastighetsägarsamarbetet och så, fortsätter Maria. Och jag tycker att det är härligt när fler och fler tar tag i situationen i stadsdelen.

– Själv känner jag det som att Gamlestaden har blivit öppnare på något sätt. Det allra bästa som har hänt är när Poseidon köpte tegelhuset på Batterigatan 9. Och så tycker jag det är underbart att studenter har flyttat in här på Brahegatan. Och jag ser fram emot att ännu mer ska hända.

Men inte ens Maria känner sig trygg överallt.

– Nej, Gamlestadstorgets spårvagnshållplats använder jag inte när det är mörkt. Om jag så får vänta tjugo minuter extra väljer jag SKF-hållplatsen. För här längs med Brahegatan känner jag mig trygg, det är ”min” gata, här känner jag mig hemma.

Andreas Tullsson har inte bott i Gamlestaden så länge, bara i två år.

– Jag tycker det är bra att bo här, jag trivs. Gamlestaden ligger centralt och kommunikationerna är bra.

– Jag kommer inte från Göteborg, så jag visste inget om Gamlestaden innan jag flyttade hit. Men sedan har jag ju förstått att stadsdelen har ett rätt dåligt rykte. Men jag har aldrig sett något hända. Jag har haft bil hela tiden och det har aldrig hänt något med den heller.

– Men man märker att det är lite uppfräschningar på gång, säger Andreas. Jag tror att det centrala läget gör att Gamlestaden bara blir bättre med tiden. Studenterna på Brahegatan bidrar ju också till en positiv utveckling.

Var är du otrygg i Gamlestaden, då?

– Jag känner mig aldrig otrygg, säger Andreas. Jag går jätteofta till och från spårvagnshållplatsen på Gamlestadstorget och det har aldrig hänt något. Nu är ju dessutom belysningen mycket bättre, och det tycker jag är bra.

Kommentarer

4 kommentarer till “Hur tryggt är Gamlestaden?”

 1. Maverick 4 Jul 2016, 09:48

  DziÄ™kujÄ™ za wszystkie komentarze i dobre sÅ‚owo!Joe, wydaje mi siÄ™, że od dawna nie jesteÅ›my psychicznie pomiÄ™dzy. Tak naprawdÄ™ to ja dopiero w Toronto siÄ™ czujÄ™ “u siebie” i absolutnie nie mam żadnych stanów zanAsezewia.inia, niestety ceny we wÅ‚aÅ›ciwym Riverdale przekraczajÄ… nasz poziom. Nawet rudery do remontu rzadko schodzÄ… poniżej miliona dolarów… My mieszkamy kawaÅ‚ek na wschód od Riverdale, w dzielnicy która dopiero zaczyna siÄ™ robić popularna. Nasza dzielnica i jest razem z Riverdale częściÄ… starego Toronto.

 2. shorten.id 26 Oct 2016, 02:54

  more White Wine mixes coming soon on our soundcloud account…soundcloud account coming soon as well glad you like it! thanks for the kinda words :0-b

 3. http://www./ 14 Nov 2016, 12:49

   » les enseignants seront spécifiquement formés à la gestion des conflits.  » Je ne comprends pas bien ce que cela veut dire. Est-ce que les professeurs vont réapprendre à être les pros de la fesser ?

 4. kredit arbeitslose lehrer 16 Feb 2017, 15:31

  For many people, perfection is a static point to strive for. I really like Suzuki Roshi’s quote as it puts it in a different perspective that encourages constant growth.Brilliant post, thank you for sharing your take on this.All the best,Yann

Skriv en kommentar
single.php