05_2_jonas_bergqvist

Miljoner till Gamlestaden

Jun 2005 | Boendemiljö Stadsdelen

Inom Göteborgs stad bedrivs ett projekt som kallas ”Trygg, vacker stad”. Som namnet antyder handlar det om att öka tryggheten genom att platser där folk befinner – eller borde befinna sig – blir vackrare och mer tilltalande.

Visionen man utgår ifrån lyder så här. ”Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där det offentliga rummet inbjuder till möten mellan människor”. Vidare säger man att ”många organisationer samverkar”.

Gamlestaden har ringats in

Det är här Gamlestaden kommer in i bilden. Tack vare det omfattande samarbete som under flera år har utvecklats mellan fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, andra kommunala förvaltningar och aktörer görs en riktad satsning på just Gamlestaden. Ingen annan del av Göteborg har ringats in på liknande sätt.

– Här drar alla åt samma håll, säger Jonas Bergqvist, projektledare på Trafikkontoret och den som samordnar arbetet i Gamlestaden, och nämner arbetet med Holländareplatsen som ett bra exempel.

Jonas berättar att Göteborgs stad satsar fyra miljoner kronor i Gamlestaden under 2005.
– Förhoppningen är att det fortsätter på samma sätt 2006 och 2007, säger han.

Holländareplatsen byggs om

De fyra miljonerna fördelas med hälften var till investeringar respektive drift och underhåll. Under 2005 riktas alla investeringspengarna till en stor satsning på att försköna och restaurera Holländareplatsen och där skjuter Poseidon och ES Fastigheter till ytterligare två miljoner kronor tillsammans.

Planerna har varit utställda i en lokal på torget och hyresgäster och andra har kunnat ställa frågor och komma med synpunkter till ansvariga från kommunen.

Ombyggnadsarbetet, som initierats av Fas-tighetsägare i Gamlestaden, är tänkt att sättas igång efter sommaren. Holländareplatsen ska få ny och bättre belysning, ny gatubeläggning, mer grönska och fler sittplatser.

Angelägna projekt

Var drifts- och underhållspengarna kommer att satsas är ännu inte klart, men som Trygga Gamlestaden berättat om i tidigare nummer finns flera angelägna projekt, till exempel förbättringar av miljön under viadukten och ombyggnad av Kyrkogårdsgången.

En grupp med representanter för SDN Kortedala, Park och Natur, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetsägare i Gamlestaden går nu igenom alla satsningar som kan vara aktuella. Fastighetsägare i Gamlestaden representeras av Marianne Ohlander.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php