Bunkeberget – hela stadsdelens park

Nov 2014 | Boendemiljö Featured Stadsdelen

Bunkeberget är Gamlestadens stadsdelspark och gröna lunga. Berget är en härlig naturmiljö med hisnande utsiktspunkter, klippformationer, naturliga platsbildningar och praktfulla ekar.

Berget har också varit lite svårtillgängligt och skötseln tidvis bristfällig. Men nu är stadsdelsparken Bunkeberget upprustad, efter ett samarbete mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad i form av ett EU-projekt som heter SEEDS.

Nyckelorden bakom parkens utveckling har varit ”identitet” och ”rumslighet”.
– För att stärka parkens identitet och få den att hänga ihop har vi använt oss en tydlig och återkommande färg och symboler, säger Emma Johansson på Park och naturförvaltningen.

Den starkt röda färgen är kraftfull och syns på långt håll mot allt det gröna. Cirkeln är en form som återkommer. Siffran tre finns också med på flera platser. Parken har fått tre tydliga entréer, markerade med skyltar och belysning, som ska locka upp på berget. I Ekgläntan finns tre bänkbord och tre lekskulpturer och det finns tre sittskulpturer vid Västerutsikten.
– Det verkligt unika med Bunkeberget är den fantastiska utsikten, fortsätter Emma Johansson. Vi har placerat ut möbler på strategiska ställen så att man ska kunna sitta ner och njuta. Bergets västra sida är också belyst för att förstärka identiteten.

Nya användningsområden

Bunkeberget har nu flera tydliga platser för att picknicka, grilla, leka och träffas på. Ekgläntan har fått en cirkelrund scen av skiffersten. Det gamla runda skyttevärnet är iordningställt för grillning. En glänta som regelbundet används av lajvare har lämnats orörd. Det finns papperskorgar och en avfallssbehållare för engångsgrillar.
– Många Gamlestadsbor har engagerat sig i den idéproduktion som ligger bakom utvecklingen av Bunkeberget, berättar Helena Holmberg från Fastighetsägare i Gamlestaden.
– Synlighet och tydlighet, rent, tryggt och snyggt, bättre belysning, bänkar, platser där olika generationer kan mötas, möjligheter att grilla och en scen för planerade eller spontana musikuppträdanden har varit exempel på önskemål som har kommit fram fortsätter Helena Holmberg.

Förhoppningen är att möjligheterna med det nya Bunkeberget ska bli ytterligare ett skäl till att trivas gott i Gamlestaden.

Engagerade Gamlestadsbor och…

Magda Borg är en av de boende i Gamlestaden som har deltagit i vandringar, workshops och har tyckt, tänkt och drömt om det nya Bunkeberget.
– Vi var däruppe och promenerade härom helgen, jag och min man, och vi gick omkring och bara njöt. Det har ju blivit jättefint, säger Magda Borg.
– I princip allt som vi önskade av Bunkeberget har blivit verklighet, fortsätter hon.
– Jag tror säkert att många fler kommer att använda berget när vi Gamlestadsbor har lärt oss vilka möjligheter som finns där nu.
– Jag tycker att vår stadsdel känns omhändertagen. Förr var Gamlestaden en bortglömd stadsdel, men nu är det många som bryr sig om Gamlestadens utveckling. För mig som bor här känns det någonstans rätt varmt och gott, avslutar Magda Borg.

…EU-projekt möjliggjorde parken

EU-projektet som har möjliggjort upprustningen av Bunkeberget heter SEEDS (Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability). SEEDS-projektet påbörjades år 2012 och innebär samarbete med partners i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Belgien. SEEDS går ut på att omvandla nedslitna och tråkiga områden till blomstrande platser som människor gärna använder för möten och rekreation. Fastighetsägare i Gamlestaden har tillsammans med Park- och naturförvaltningen vid Göteborgs stad sett till att SEEDS har hamnat i Gamlestaden, där alltså Bunkeberget är ett av SEEDS pilotprojekt.

Kommentarer

En kommentar till “Bunkeberget – hela stadsdelens park”

  1. Bunkeberget | Vovven Vanna – Flatcoated Retriever

Skriv en kommentar
single.php