De boendes park

Nov 2013 | Boendemiljö Stadsdelen

Med placering mellan en gemytlig bostadsgård och ett väldefinierat torg kommer Holländareplatsen att få sin nya park. Och de närboende kommer att få inflytande över utformningen. Utvecklingen av parken är en del av EU-projektet SEEDS, som pågår i Gamlestaden.

– Ambitionen är att ta fram en väl gestaltad park. Avsikten är att den ska tas fram i dialog mellan Poseidon, Park- och naturförvaltningen, Fastighetsägare i Gamlestaden och de boende, säger Cathrine Gerle från Poseidon.

Arbetsnamnet är ”Lek i park” och tanken är att arbetet ska dra igång tidigt nästa år. Cathrine Gerle understryker att de byggbodar som nu står i parken kommer att försvinna. Hon uppmanar också de boende att hålla utkik efter den kommande boendedialogen.

Det är ytterst Park- och naturförvaltningen som är ansvarig för utvecklingen av parken. Kristina Hedvall Larsson, landskapsarkitekt på Park och natur, är förväntansfull och tror på ett fruktbart och givande idéutbyte med de boende.

– De här samverkansprocesserna kan vara rent fantastiska. Idéer kommer fram som jag själv aldrig hade kunnat komma på. Jag är nyfiken på den kommande dialogen, säger hon.

Tanken är att skapa en liten kvarterspark för alla, en plats som man gärna besöker. Belysningen ska förbättras och det ska bli trevligt att vara där kvällstid.

– Jag kommer att hålla i pennan, men utformningen kommer att påverkas av de boendes synpunkter, idéer och tankar. I nuläget har det bara tagits fram kalkyler där vissa funktioner föreslås: Lek, platser att sitta, långbord, boule, en gräsmatta för skapande.

– Parken ska bli en go plats att hänga på för de kringboende, säger Kristina Hedvall Larsson.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php