06_2_skrotbilar

Enklare att hitta parkering – Allt färre bilar med körförbud

Dec 2006 | Boendemiljö Stadsdelen

Vintern 2004 räknades alla parkerade bilar i Gamlestaden. Vid en kontroll med bilregistret framkom att mindre än hälften av bilarna var registrerade på boende i stadsdelen och att 8% var belagda med körförbud.

Fastighetsägare i Gamlestaden uppmärksammade kommunen på problemet och sommaren 2004 infördes boendeparkering i stadsdelen.

Boendeparkering gav effekt

Sommaren 2006 gjordes en ny parkeringsräkning och det framkom då att antalet parkerade bilar minskat – det är alltså lättare att hitta en parkeringsplats i Gamlestaden idag. Dessutom har andelen registrerade bilar ökat och framför allt så har andelen bilar med körförbud minskat med hela 75%.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php