Holländareplatsen – en pärla mitt i Gamlestaden

Jan 2016 | Boendemiljö

En stad blir aldrig färdig. Platser, gator och parker förnyas i omgångar. Holländareplatsen är en sådan plats, som har förfallit och förändrats flera gånger om under årens lopp. Det går alltså inte att säga att Holländareplatsen är färdigutvecklad för all framtid, men nu har den fysiska miljön fått ett uppsving och 53 nya hushåll har under 2015 flyttat till det nya huset på platsen.

Holländareplatsen breder ut sig mitt i gatnätet likt en sydeuropeisk piazza, och platsen har under historiens lopp verkligen varit stadsdelens hjärta.

– Jag minns på 50-talet, då fanns mjölkaffär, fiskaffär, tidningsaffär och frisersalong vid Holländareplatsen, berättar Fred Grahn, som är 91 år och har bott i Gamlestaden i hela sitt liv, utom tre år då han bodde på Hisingen.

– Där var torghandel, jag tror det var på onsdagar och lördagar, fortsätter Fred Grahn och berättar flera roliga anekdoter från en plats full av liv och rörelse.

I en historie- och arkitekturguide över Gamlestaden beskriver Ingrid Atlestam Holländareplatsen som ”centrum i Gamlestaden både som marknadsplats och träffpunkt”.

Men platsen fick förfalla, och vid millennieskiftet var Holländareplatsen en mörk och otrygg uppställningsplats för bilar. Markbeläggningen var så ojämn så att den som vandrade över platsen riskerade att bli sjösjuk.

– Gamlestaden var på den tiden som ett Dr Jekyll och Mr Hyde, berättar Janne Nilsson, som då var disktriktschef på Poseidon och som själv är uppväxt i stadsdelen.

– På dagarna var det relativt lugnt, men på kvällar och nätter regerades området av organiserad kriminalitet. På gatorna stod skåpbilar med tillfälliga förråd av stöldgods parkerade, och när en bil var fylld hämtades den och ersattes av en tom, berättar Janne Nilsson.

År 2005 renoverades Holländareplatsen rejält, med ambitionen att gå tillbaka till platsens ursprung. Bilparkeringen fick mindre utrymme, istället fick torget sittplatser och träd. Ny belysning hängdes på fasaderna. En hedersplats har den gamla ståtliga lyktstolpen mitt på torget. Rambaldis grönsaksaffär flyttades ut från sin tidigare undanskymda placering i hörnet.

– Upprustningen drevs fram av Fastighetsägare i Gamlestaden och finansierades tillsammans av kommunen och fastighetsägarna på platsen, berättar Helena Holmberg, som redan i början på 2000-talet var projektledare för verksamheten.

Kort därefter skulle Svenska Kyrkan sälja församlingshemmet, som låg på platsen, för att bygga nytt vid Nylöse kyrka. Och då kunde det ha gått illa.

– Vi fick veta att fastighetsägare med tveksamt rykte visade intresse för att köpa huset, berättar Janne Nilsson. Poseidon ville inte riskera att verksamheter som skulle bidra till otryggheten i stadsdelen skulle etablera sig på en så central plats så vi valde att köpa fastigheten.

Tyvärr var det inte möjligt att utveckla det lilla och slitna församlingshemmet, så Poseidon såg sig tvungna att riva det – vilket de fick göra på villkor att de förband sig att bygga ett nytt hus på platsen.

Det förekom protester både när församlingshemmet revs och när det nya huset började byggas, men nu står det nya huset, som är ritat av Semrén och Månsson, färdigt. Inflyttning skedde alltså under våren 2015.

Under hösten och vintern 2015 har också den lilla kvartersparken som tillhör Holländareplatsen blivit upprustad. Den är tänkt att fungera som en plats för lek och picknick för de kringboende, men är också en offentlig park som vem som helst är välkommen att njuta av.

Hur var det med det där folklivet, då?

Trattoria Maglia heter restaurangen som har etablerat sig i det nya huset på Holländareplatsen.

– Vi tyckte att det passade bra med en italiensk restaurang i Gamlestaden med tanke på alla italienare som flyttade hit på 60-talet bland annat för att arbeta på SKF, berättar restauratören Robert Maglia.

– Vi ville bygga vidare på en etablerad italiensk kultur i stadsdelen.

– Gamlestaden har precis det vi vill att en stadsdel ska ha, en omvärldsmedveten befolkning som har koll på läget. Det är ju också positivt för framtiden att stadsdelen växer. Vi ser fram emot att ännu fler restauranger etablerar sig i stadsdelen så att Gamlestaden kan bli en verkligt levande stadsdel. Men vi hoppas också inför framtiden att fler söker sig just till Holländareplatsen för god mat och dryck, säger Robert Maglia, som arbetar efter devisen ”gastronomi för folk med jeans”.

Holländareplatsen måste fortsätta att utvecklas om den återigen ska kunna bli en plats med liv och rörelse i Gamlestadens hjärta. Där behövs fler verksamheter som kan dra besökare. Men Maglias jazzkvällar och vin- och ölprovningar kan vara en bra början, liksom det faktum att stadsdelsfesten Gamlestadsgalej äger rum just på Holländareplatsen.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php