Liv och rörelse i Gamlestaden

May 2016 | Boendemiljö

– Gamlestaden är en fantastisk stadsdel med stark särprägel och själ, men för att förmedla detta är det viktigt att förbättra och förädla det ni redan har. Nu finns en unik möjlighet för fastighetsägare och butiker, restauranger och andra verksamheter att gemensamt utforma en strategi att lyfta området. Detta dels för att förstärka Gamlestadens särprägel men även för att möta den efterfrågan som fler invånare och fler besökare genererar när nya bostäder och ett fantastiskt Resecentrum står klart. Att redan nu arbeta strategiskt för att komplettera Kulans utbud kommer att stärka Gamlestadens attraktionskraft avsevärt, säger Kathrine Heiberg.

Kathrine Heiberg driver företaget reteam som arbetar på många platser i Sverige och andra länder med att kartlägga och analysera platsers unika förutsättningar, kvaliteter och utvecklingspotential. I Gamlestaden har de besökt butiker och restauranger och deras underlag är baserat på 200 intervjuer med boende och besökare.

Resultatet presenterades och diskuterades i slutet av april under fyra workshops med lokal- och fastighetsägare, näringsidkare och kommunala representanter. Kartläggningen sker på uppdrag av Fastighetsägare i Gamlestaden och kommer att ligga till grund för att i dialog ta fram en strategi för verksamheter, butiker och lokaler i stadsdelen.
– Många som driver butiker och restauranger gör det med själ och hjärta men att ensam driva det nödvändiga utvecklingsarbetet finns det inte alltid tid, ork och resurser till. För ett lyckat resultat är det viktigt att man utgår från en helhetsbild där just ”min” verksamhet är en viktig del i att locka besökare. Då är stöd från den egna hyresvärden viktig liksom samverkan med andra butiker i kvarteret. För ett helhetsperspektiv, samverkan och samsyn mellan näringsliv, fastighetsägare och offentliga aktörer har Fastighetsägare i Gamlestaden en viktig roll som driver och samordnar arbetet, säger Kathrine Heiberg.

Grundläggande vid all utveckling är att området uppfattas som rent, snyggt och tryggt. I Gamlestaden finns fortfarande gallerförsedda fönster vilket signalerar otrygghet. Det är något som behöver åtgärdas. Man behöver också ser över skyltar, inbjudande butiksskyltning samt i viss mån rena och välvårdade husfasader, avslutar Kathrine Heiberg.

Röster om rapporten

Felix Sjöström, Easy Living

– Det var väldigt givande att ta del av Katherine Heibergs analys av Gamlestaden. Mötet hade en positiv ton med framtidstro, engagemang och hoppfullhet. Personligen tycker jag att Gamlestaden är en extremt intressant stadsdel. Vi har en naturlig och genuin mix av gammalt och nytt och ger plats för olika kulturer, Här finns det som många tror att man måste åka till Berlin för att uppleva. Gamlestaden är helt enkelt min typ av stadsdel som är representativ för det Göteborg som vi lever i idag, men vi behöver utveckla och kommunicera vår särprägel och där är reteams underlag ett utmärkt verktyg, säger Felix Sjöström, som driver butiken Easy Living i korsningen Lars Kaggsgatan och Gamlestadstorget.

Anne Bohm, enhetschef, Ebbes Hörna

– Jag uppskattade mötet i Bellevue Industriområde väldigt mycket. Det var fler deltagare än jag trodde och alla var väldigt engagerade och medvetna om möjligheter och utmaningar för vårt område, säger Anne Bohm, enhetschef för secondhand butiken Ebbes Hörna. Det är lätt att bli hemmablind men detta möte gav mig inspiration och insikten om att jag med små medel kan lyfta vår butik. I en ideell verksamhet gäller det att hela tiden göra avvägningar mellan att använda våra intäkter till de behövande eller till gagn för butiken. Med små medel är det möjligt att ge ett gott intryck på nya och gamla kunder. Vårt kundunderlag ökar ju successivt genom inflyttning till de nya områdena. De problem vi har i området har att göra med nedskräpning och stora trafikproblem på fredagar men detta tror jag går att lösa genom en konstruktiv dialog mellan oss som verkar här och kommunen. Jag lämnade mötet med en ”go” känsla som även noterades av mina medarbetare när jag var tillbaks i butiken. Stadsmissionen har nu beslutat att bli medlem i Fastighetsägare Gamlestaden, det känns helt självklart nu när det blev så konkret hur de bidrar till att utveckla vårt område.

Helena Holmberg, verksamhetsledare Fastighetsägare i Gamlestaden

– För Fastighetsägare i Gamlestaden är reteams kartläggning ett konkret och viktigt underlag i vårt fortsatta arbete att driva och samordna de aktiviteter som krävs för att utveckla vår växande stadsdel, avslutar Helena Holmberg, verksamhetsledare Fastighetsägare i Gamlestaden.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php