06_2_lars_kaggsgatan

Mer ljus på Nylösegatans trottoarer

Dec 2006 | Boendemiljö Stadsdelen

"Om det är dunkelt vågar folk sig inte ut på kvällarna", säger Birger Bögniel, ordförande i bostadsrättsföreningen SKF:s anställda nr 9 och initiativtagare till att fasaderna längs med Nylösegatan och Larsmässetorg får nya armaturer. Den nya belysningen ska ge bättre ljus på trottoarerna jämfört med tidigare hänglinearmaturer.

Utomhusbelysning är ett gammalt kärt ämne för styrelsen i Birger Bögniels bostadsrättsförening. De har satsat på att förbättra belysningen på föreningens gård och parkeringsplatser. Birger har också lyft frågan om utomhusbelysning i Fastighetsägare i Gamlestaden, där hans bostadsrättsförening varit medlem sedan starten.

Hänglinearmaturer byts ut

Förra året bytte man ut den traditionella hänglinearmaturen mot nya armaturer på fasaderna på Lars Kaggsgatan (se bild) och förändringen mottogs väl av boende i området.
– Nu är det en helt annan grej på Lars Kaggsgatan, säger Birger. När vi såg hur ljust det blev på trottoarerna så stötte vi på och ville ha ny belysning på Nylösegatan också.

Fastighetsägare i Gamlestaden har skött dialogen och de kringliggande fastigheterna SKF:s anställda nr 9, Lars Kaggsgatan 18, Poseidon och Parkeringsbolaget har solidariskt gått samman och delar på kostnaderna tillsammans med projektet Trygg, vacker stad. Varje fastighetsägare får betala för sin andel, de betalar per ljuspunkt på den egna fasaden. Trygg, vacker stad, det vill säga kommunen, står för offentliga delar samt drift och underhåll.
– Belysning på fasad ser trevligare ut och bytet från hänglinearmatur stämmer också överens med Göteborgs Stads belysningsprogram, säger Jonas Bergqvist, projektledare för Trygg, vacker stad.

Lokalt engagemang

Birger Bögniel flyttade till Gamlestaden 1990 och tre år senare blev han vald till ordförande i bostadsrättsföreningen. Ett uppdrag som han har haft sedan dess. Det var länge sedan det var ett krav att de boende i bostadsrättsföreningen SKF:s anställda nr 9 skulle arbeta på SKF, men deras ordförande är faktiskt fortfarande en SKF:are.
– Det behövs lokalt engagemang. Därför är Fastighetsägare i Gamlestadens arbete mycket positivt. Jag hoppas att liknande föreningar ska starta i andra stadsdelar, säger han.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php