Nu finns det ordningsvakter i centrala Gamlestaden

Jan 2018 | Boendemiljö Featured Stadsdelen

Stadsdelen Gamlestaden har genomgått en omfattande förändring sedan år 2000. Det går att se i undersökningar att människor som bor här trivs allt bättre och boende i genomsnitt känner sig mycket tryggare i den egna stadsdelen. Men det finns också problem.

På senare år märker vi av en ökad förekomst av öppen narkotikahandel, öppet missbruk och andra störningar i delar av Gamlestaden. På Coop och Systembolaget ställs personalen inför gravt hotfulla situationer, spårvagnshållplatsen SKF upplevs som otrygg delar av dygnet, biblioteket och andra verksamheter är också drabbade liksom många boende.

Patrullerar från årsskiftet

Flera fastighetsägare och verksamheter i Gamlestaden har under lång tid gjort stora inköp av väktartjänster. Nu har ett antal aktörer i de centrala delarna av stadsdelen slagit sig samman. Det är fastighetsägarna Poseidon, Hemfosa och Fastighetskontoret samt Coop, Systembolaget och SKF som nu gör en gemensam upphandling av ordningsvakter som från årsskiftet patrullerar området.

Polisen är positiva

– Från polisens sida är vi mycket positiva till att fastighetsägare och andra aktörer tar ett så stort ansvar för att hantera trygghetsproblem och minska brottsligheten i Gamlestaden, säger lokalpolisområdeschef Ulf Merlander.

Skillnaden mellan ordningsvakt och vanliga väktare är enkelt uttryckt denna:

  • En väktare har samma befogenheter att använda tvång och våld som vem som helst av oss.
  • En ordningsvakt har större befogenheter men endast inom ett exakt definierat område. Ordningsvakter tillhandahålls av privata väktarbolag, men godkänns och utbildas av polisen och kan användas direkt av polis i specifika situationer.
  • Ordningsvaktsområden hanteras och godkänns enligt §3 i Lagen om ordningsvakter, och kallas ibland för LOV3-områden.

– Ordningsvakter jobbar nära oss på polisen men med en lokal närvaro som vi aldrig kan klara, säger Ulf Merlander.

Ulf-Merlander_440

Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef

 

Ett 50-tal LOV3-områden i Göteborg

Polisen har godkänt etableringen av ett LOV3-område i centrala Gamlestaden. Fastighetsägare i Gamlestaden står bakom ansökan. LOV3-området omfattar området runt Coop, Hemfosas fastigheter som bland annat inrymmer SKFs huvudkontor och Systembolaget, Medborgarhuset, Holländareplatsen och Banérsparken. I hela Göteborg finns det ungefär 50 LOV3-områden, som alltså godkänns och hanteras av polisen.

Viktigt för SKF och Göteborg

– SKF tycker att det är viktigt att vara delaktiga i ett samarbete som hanterar problem genom både ett proaktivt och reaktivt agerande, säger Elizabeth Areback, säkerhetshef på SKF.

– Våra medarbetare och besökare ska kunna gå trygga från kontoret till bilen eller spårvagnen, utan att bli antastade eller erbjudna att köpa narkotika. Det är viktigt inte bara för oss som företag och våra medarbetare utan för hela Göteborg genom att internationella gäster till vårt huvudkontor inte får en negativ bild av vår stad, säger Elizabeth Areback.

elizabeth_areback_440

Elizabeth Areback, säkerhetshef på SKF

 

Fastighetsägare i Gamlestaden pådrivande

Ordningsvakterna kommer från det välkända företaget Securitas. En av ordningsvakterna har tidigare jobbat som väktare under lång tid i Hemfosas och SKFs lokaler och har vidareutbildat sig för att kunna fortsätta jobba i Gamlestaden.

Ordningsvakterna i Gamlestaden hade aldrig kommit till utan att Fastighetsägare i Gamlestadens säkerhetssamordnare Niclas Franklin hade hållit ihop processen med LOV3-ansökan och den gemensamma upphandlingen.

– Nu återstår arbetet med att styra och leda verksamheten så att resultatet blir så bra som möjligt, säger Niclas Franklin.

Utvärdering och uppföljning

Men riskerar man inte att problemen bara flyttar på sig genom den här typen av insatser?

– Nej, det brukar inte fungera så. Istället visar erfarenheten att den här typen av insatser brukar minska den totala problemnivån i ett område, säger Ulf Merlander, polisen.

– 2018 är ett provår. Vi ska se till att LOV3-området i centrala Gamlestaden blir ordentligt utvärderat, säger Niclas Franklin.

– Vi vill undersöka effekterna av ordningsvakternas närvaro i Gamlestaden för boende och verksamheter både innanför och utanför LOV3-området när provåret går mot sitt slut. Antalet LOV3-områden ökar kraftigt runt om i Sverige, men det har inte gjorts så många systematiska uppföljningar av effekterna av sådana insatser. Att kunna genomföra en sådan utvärdering är en viktig bieffekt av den gemensamma LOV3-satsningen i centrala Gamlestaden, avslutar Niclas Franklin.

Niclas-Franklin_440

Niclas Franklin, Fastighetsägare i Gamlestadens säkerhetssamordnare

Kommentarer

En kommentar till “Nu finns det ordningsvakter i centrala Gamlestaden”

  1. Helena 31 Jan 2018, 14:14

    Jag är mycket glad att skyddet har uppträtt i Gamlestaden.

Skriv en kommentar
single.php