Ny trygghetsenkät

Mar 2005 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden

Nu ska experterna, det vill säga boende i Gamlestaden, ges ny möjlighet att säga sitt om hur tryggt – eller otryggt – det är att bo i stadsdelen. Det ska ske genom en enkät som i april sänds till cirka 1000 slumpmässigt utvalda personer, 18 år och äldre.

Svaren kommer att ligga till grund för det framtida brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i området. Enkäten kommer också att ge svar på hur Gamlestadsborna ser på de senaste fem årens utveckling. Det finns nämligen två tidigare enkäter att jämföra med, de genomfördes 2000 och 2003.
Enkäterna är väldigt viktiga hjälpmedel i fastighetsägarnas och bostadsrättsföreningarnas arbete med att öka tryggheten för de boende.

– Det räcker inte att gissa sig till vilka problem som finns och var de finns. I stället handlar det om att kartlägga förhållandena på ett metodiskt och trovärdigt sätt, säger Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare.

– De två viktigaste källorna i detta arbete är polisen och ”experterna”, det vill säga allmänheten. De två källorna kompletterar varandra, ja till och med krävs, för att få fram en helhetsbild.

Resultatet av trygghetsenkäten kommer att vara offentligt och bland annat publiceras på Fastighetsägare i Gamlestadens hemsida och i Trygga Gamlestaden.

Hur var och en svarat är givetvis varje individs hemlighet, det är de sammanställda svaren som redovisas, är kanske bäst att tillägga.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php