09_1_klottertavtal

Nytt, förmånligt klotteravtal

Apr 2009 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden

Från och med den 1 februari gäller ett nytt, förmånligare avtal för sanering av klotter och otillåten affischering i Gamlestaden. Hittills har sammanlagt femton fastighetsägare och bostadsrättsföreningar anslutit sig – och fler är välkomna.

Sedan två år tillbaka saneras det mesta av klottret och otillåtna affischer i Gamlestaden i samverkan mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och Trafikkontoret. Entreprenaden som utförts av Klotterjägarna, gick i höstas ut för ny upphandling. En upphandling som gav Klotterjägarna förnyat uppdrag från och med den 1 februari.

Hittills har femton aktörer anslutit sig och saneringen sker med följande intervaller:

·         Gamlestadstorget – tre gånger per vecka.

·         Övriga Gamlestaden – en gång per vecka.

– Trenden med klotter har tyvärr inte avtagit och vi behöver fortsätta jobba för att minska klottrets negativa effekter. Att ta sitt ansvar genom att ansluta sig till saneringsavtalet är ett sätt, säger Lena Tunborn, projektledare i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.


Fakta klotteravtal

Tillsyn och sanering – 4:50 kr/löpmeter och månad
De objekt som ingår kontrolleras dagtid och genomgår den sanering som behövs.

Avropssanering – 25 kr/kvm
Sanering sker efter beställning. Fastighetsägaren anmäler till Trafikkontoret, som i sin tur meddelar Klotterjägarna. Priset inkluderar allt – framkörning, sanering, kompletterande klotterskydd och polisanmälan.

Påläggning av klotterskydd – 4 kr/kvm
Är inte ett krav men rekommenderas. Medlemmar i Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden får detta grundskydd betalat av föreningen som en medlemsförmån.

För att ansluta dig, kontakta:

  • Lena Tunborn, Fastighetsägare i Gamlestaden:
    lena@tryggagamlestaden.se eller telefon 031 – 84 53 99
  • Bo Söderström, Trafikkontoret:
    bo.soderstrom@gatubolaget.goteborg.se eller 031 – 368 47 31.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php