Poseidon i spets för ett bättre Gamlestaden

Nov 2004 | Boendemiljö Rapport Gamlestaden

Janne Nilsson föddes för 53 år sedan i ett Gamlestaden där det stod utedass på gårdarna. Idag är han tillbaka som distriktschef för det kommunala bostadsbolaget Poseidon, med goda möjligheter att utveckla stadsdelen vidare.

Under de fyra år som han haft ansvar för Poseidons stora lägenhetsbestånd i Gamlestaden har mycket hänt. Fokus för honom har varit att skapa trygghet, något som många gamlestadsbor upplevt som en bristvara.

– Många tror att bättre säkerhet bara handlar om att sätta upp ny belysning och installera bättre lås, men det är också viktigt att försöka påverka hushållens sammansättning, säger Janne Nilsson.

En bättre balans

Poseidon har köpt in och rustat upp flera fastigheter just för att minska otryggheten. Tidigare har det i stadsdelen funnits flera hus med socialt boendelägenheter som kommunen hyrt för människor med missbrukarproblem. Några hus som tidigare hade socialt boende har gjorts om till vanliga lägenheter. En stor satsning för Poseidon var förvärvet av gamla Forumhuset, där det fanns liknande problem som i husen med socialt boende. För att få en bättre balans i Gamlestaden satsade man på att göra om de 183 lägenheterna till studentbostäder.

– Det har betytt mycket att få hit 200 studenter. Stadsdelen är lugnare, säger Janne Nilsson.

Tryggare föräldrar

Poseidon har också satsat på de vanliga hyresgästerna. Företaget har köpt fastigheter för att äga alla hus runt en innergård. Enligt Janne Nilsson blir det då lättare för Poseidon att förändra och förbättra.

– Vi har dialog med hyresgästerna och försöker att ta vara på de förslag som kommer in, säger han.
I portarna har det satts upp grindar med kodlås, och hyresgästerna får gemensamt bestämma vilka tider porten ska vara låst och kräva kod. Janne Nilsson tycker det på ett sätt är en tråkig utveckling att behöva stänga innergårdarna.

– Men det har blivit mindre spring. Och föräldrar blir lugnare så de kan släppa ut barnen på gården, säger han.

Ett vackrare torg

En kommande satsning är att förändra tvättstugorna, som många upplever otrygga. Vid Lars Kaggsgatan ska man gräva ut runt tvättstugan för att skapa en ljusare miljö. På andra gårdar planerar man att skapa en tvättstuga mitt på gården för att hyresgästerna ska slippa att gå ner i en mörk källare.

Något som många gamlestadsbor kommer att märka av är en rejäl satsning på Holländareplatsen. Tillsammans med fastighetsbolaget AB Malmogia och Trafikkontoret planerar Poseidon en rejäl upprustning av det vackra torget.

– Vi hoppas kunna skapa ett torg med uteserveringar och torghandel, säger Janne Nilsson.

Kommentarer

En kommentar till “Poseidon i spets för ett bättre Gamlestaden”

  1. Monkey 2 Jan 2017, 17:39

    Can you make a … Can you make a video exilianpng each step i will like to know wic products to are best to promote and how to do it Was this answer helpful?

Skriv en kommentar
single.php