07_1_stadning

Samordnad städning ger bättre resultat

Jun 2007 | Boendemiljö Stadsdelen

Fastighetsägare i Gamlestaden har under flera år arbetat aktivt med att skapa en renare, snyggare och tryggare stadsdel. I detta nummer av Trygga Gamlestaden kan du läsa mer om städning av allmänna ytor och vad Fastighetsägare i Gamlestaden gör för att Gamlestaden ska vara rent och fint.

Gamlestadstorget blir renare

Gamlestadstorget är ett bra exempel på att flera aktörer ofta städar på en och samma plats. Park- och naturförvaltningen har hand om städning av de gröna ytorna, det vill säga gräsmattor och planteringar. Dessutom städar park- och naturförvaltningen de asfalterade ytorna på entreprenad för trafikkontoret. Trafikkontoret ansvarar också för städning av spårvagnshållplatser och har anlitat LP entreprenad för att städa spårvagnshållplatserna på Gamlestadstorget.

Park- och naturförvaltningen har sedan en tid tillbaka samordnat sina städuppdrag på Gamlestadstorget för att få ett bättre grepp om hela området och för att inga ytor ska kunna falla mellan stolarna.
– Nu städas Gamlestadstorget tre gånger per vecka, måndag, onsdag och fredag. Allt är samordnat och LP entreprenad städar samma dagar, berättar Bengt Pousard på park- och naturförvaltningen.
– Sköter den ena inte uppdraget så får den andre lida för det. Därför är det bra om vi kan samordna oss, säger Lars Svensson, samordnare på Park- och naturförvaltningen.

Det är bara några timmar sedan Kent Kristiansson och Roger Abrahamsson städade när Trygga Gamlestaden träffar dem på Gamlestadstorget. Morgonens resenärer har lämnat spår efter sig i form av cigarettfimpar och gratistidningar. En kaffemugg har placerats ovanpå en papperskorg.
– Det lyser som en ficklampa när man precis har städat, säger Roger Abrahamsson.
– Det största bekymret är gratistidningarna, på Brahegatan kryllar det av dem.

Utöver de kommunala aktörerna inom renhållning så har fastighetsägare ett ansvar för att städa gångbanor inom tio meter från fastighetens eller tomtens gräns.
– Det kan vara otydligt vem som har ansvar för vilka ytor, om det är kommunen eller fastighetsägaren, menar Bengt Pousard.

Vissa fastighetsägare vänder sig till park- och naturförvaltningen som utförare.
– Driften av gröna ytor och alla asfaltytor förutom gångbanor finansieras av skattemedel, medan asfaltsytor på gångbanor är intäktsfinansierade, berättar Leif Karlsson på park- och naturförvaltningen.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ansvar för att städa gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När det inte finns någon gångbana och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler, då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan t ex finnas en gräsmatta eller plantering emellan) så har fastighetsägaren ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens eller fastighetens gräns. Fastighetsägaransvaret gäller dock inte för cykelbanor.

Kommentarer

En kommentar till “Samordnad städning ger bättre resultat”

 1. Sara Johansson 9 Mar 2009, 11:34

  Hej!

  Jag har en fråga ang renhållningen vid fanjunkaregatan/ Larskaggsgatan.
  Gångvägen mot spårvagnshållplatsen Bellevue är väldigt skräpig. Vems ansvar är det att hålla rent där. Fastighetsägaren eller ni?
  Passar samtidigt på att undra om gruset som ska sopas upp på våren. Förra året blev det inte gjort, ska det göras i år?

  Tacksam för svar!

  Mvh

  Sara Johansson

Skriv en kommentar
single.php