11_2_skolstad

Skolstädprojekt med effekt

Aug 2011 | Boendemiljö Stadsdelen

Fimpar, godispapper och sönderslaget glas. Det var bland det vanligaste som sjuorna på Gamlestadsskolan hittade under vårterminens städning av stadsdelen. Folk som skräpar ner borde få böter, säger Viktoria Rgic bestämt.

Sedan flera år har Gamlestadsskolan och föreningen Fastighets-ägare i Gamlestaden ett gemensamt städprojekt. Samarbetet går ut på att skolans sjundeklassare går ut och städar närområdet. I gengäld får varje klass 10 000 kronor att använda till exempelvis en klassresa.

– Städtillfällena varvas med lektioner i SO och NO, där vi pratar om de ämnen som slängs, deras påverkan på naturen, hur mycket som skulle kunna återvinnas och vad det kan bli av soporna, säger Jonas Larsson, klassföreståndare i 7B.
Nytt för i år är att eleverna delat upp det insamlade i olika fraktioner och sedan vägt det.

– Vi hittade väldigt mycket glas – och fimpar, speciellt på Brahegatan. Det var så mycket att vi fick använda sopborste för att få upp allt, säger Denise Bergstedt.
Förhoppningen är att städprojektet ska skapa en ansvarskänsla hos ungdomarna för sin egen närmiljö.  Många menar att städprojektet fått dem att tänka annorlunda.

– Innan såg man inte skräpet, eftersom man inte behövde göra något åt det. Men nu ser man hur mycket det egentligen är och inser vad nedskräpningen kostar, säger Gisela Fahlberg och får genast medhåll av Viktoria Rgic:

– Alla borde få vara med och städa sin stadsdel en dag, så lär man sig att inte skräpa ner.

Vanligt och ovanligt skräp i Gamlestaden

Mest udda

  • En död fisk
  • Blöjor
  • Cykeldelar
  • Lång elsladd

Vanligast

  • Fimpar
  • Godispapper
  • Krossat glas
  • Läskburkar

Elevernas tips

  • Sätt upp kombinerade pappers/fimpkorgar utanför varje kiosk, affär och bank
  • Töm alla papperskorgar oftare

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php