Tillsynsvandrare i ur och skur

Jun 2007 | Boendemiljö

I drygt ett år har Götaholms BK, Gamlestadens kamratförening och Gamlestadens Kultur- och miljöförening på uppdrag av Fastighetsägare i Gamlestaden gjort protokollförda tillsynsvandringar i stadsdelen för att få bukt med nedskräpningen.

Protokollen skickas sedan till de fastighetsägare och kommunala förvaltningar som ansvarar för skötseln i olika delar av Gamlestaden. Målsättningen är givetvis att de upptäckta bristerna ska åtgärdas snabbare än annars.

Stadsdelen har delats in i tre områden, centrala, södra och östra Gamlestaden. Trygga Gamlestaden följde med Kent Olofsson från Gamlestadens Kultur- och miljöförening på en tillsynsvandring i det södra området en regnig söndagseftermiddag. Vandringen startar på Gamlestadstorget och slutar i Bellevue industriområde.
– Här ser ju snyggt och prydligt ut, säger Kent när han tagit sig en titt på Gamlestadstorget.
– Man får ha lite nivå när man antecknar. En viss tolerens får finnas, det är ju en storstad
. Vi vandrar bortåt Säveån och fortsätter på gångbanan utanför SKF. Här finns inget skräp alls, inte en fimp, inte ens ett kolapapper. Inne i Bellevue industriområde är det dock en annan nivå på städningen.
– Här är det stora problemområdet, berättar Kent.

Nere vid Säveån och estniska båtföreningen stöter vi på en hög med gamla brädor, glasskärvor och spikar.
– Såhär får det inte se ut, det blir spontana soptippar, säger Kent.
– Det är farligt med vassa spikar och glas, här promenerar folk med hundar, fortsätter han. Trots att vissa ställen är dåligt skötta tycker Kent att det blir bättre och bättre.
– Vi märker stor skillnad. Det har gjort nytta att vi har gått här, säger han.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php