07_1_kent_olofsson

Tillsynsvandrare i ur och skur

Jun 2007 | Boendemiljö

I drygt ett år har Götaholms BK, Gamlestadens kamratförening och Gamlestadens Kultur- och miljöförening på uppdrag av Fastighetsägare i Gamlestaden gjort protokollförda tillsynsvandringar i stadsdelen för att få bukt med nedskräpningen.

Protokollen skickas sedan till de fastighetsägare och kommunala förvaltningar som ansvarar för skötseln i olika delar av Gamlestaden. Målsättningen är givetvis att de upptäckta bristerna ska åtgärdas snabbare än annars.

Stadsdelen har delats in i tre områden, centrala, södra och östra Gamlestaden. Trygga Gamlestaden följde med Kent Olofsson från Gamlestadens Kultur- och miljöförening på en tillsynsvandring i det södra området en regnig söndagseftermiddag. Vandringen startar på Gamlestadstorget och slutar i Bellevue industriområde.
– Här ser ju snyggt och prydligt ut, säger Kent när han tagit sig en titt på Gamlestadstorget.
– Man får ha lite nivå när man antecknar. En viss tolerens får finnas, det är ju en storstad. Vi vandrar bortåt Säveån och fortsätter på gångbanan utanför SKF. Här finns inget skräp alls, inte en fimp, inte ens ett kolapapper. Inne i Bellevue industriområde är det dock en annan nivå på städningen.
– Här är det stora problemområdet, berättar Kent.

Nere vid Säveån och estniska båtföreningen stöter vi på en hög med gamla brädor, glasskärvor och spikar.
– Såhär får det inte se ut, det blir spontana soptippar, säger Kent.
– Det är farligt med vassa spikar och glas, här promenerar folk med hundar, fortsätter han. Trots att vissa ställen är dåligt skötta tycker Kent att det blir bättre och bättre.
– Vi märker stor skillnad. Det har gjort nytta att vi har gått här, säger han.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php