Vad är ett BID och vad är Fastighetsägare i Gamlestaden?

Aug 2016 | Boendemiljö Stadsdelen

Vad krävs för att vända utvecklingen i en stadsdel eller ett område på dekis, som domineras av brottslighet och förfall och där många av de boende upplever både bristande trygghet och bristande stolthet över den egna stadsdelen?

Denna samhällsfråga är en av de mer angelägna att hitta svar på idag. Frågan har givetvis inget enkelt svar, det handlar om skola, polis, socialtjänst, lokalt näringsliv och en mängd andra faktorer. Men mycket talar för att utan ett samlat utvecklingsarbete, där kommunen och fastighetsägare, bostadsföretag och byggare samarbetar långsiktigt och systematiskt, så kommer situationen i utsatta stadsdelar aldrig att kunna vändas på riktigt.

I ett antal länder finns en lagstiftning som ger ramar och förutsättningar just för sådant långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Det kallas för BIDs.

Några länder med BIDs-lagstiftning är Tyskland, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Sydafrika, USA och Canada. Danmark och Norge är två länder där frågan diskuteras.

BIDs är engelska och står för Business Improvement Districts. BIDs är en metod för att få många lokala aktörer att samlas runt ett gemensamt intresse, en utvecklingsstrategi, som skapar värde både för boende, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, för det lokala näringslivet, för kommunen och för det omgivande samhället.

Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell lokal fastighetsägarförening som har funnits sedan 2001. Verksamheten bedrivs efter visionen Hela Gamlestaden och finansieras helt av medlemmarna, som år 2016 uppgår till ca 45 av stadsdelens ca 75 fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fastighetsägare i Gamlestaden är inspirerat av hur BIDs fungerar i andra länder. Men eftersom det inte finns någon lagstiftning om BIDs i Sverige så bygger utvecklingsarbetet i Gamlestaden helt på frivillighet.

Eftersom Fastighetsägare i Gamlestaden har funnits i många år och eftersom utvecklingen i stadsdelen har följts upp på ett noggrant sätt finns förutsättningarna för Gamlestaden att bli en förebild för hur man kan arbeta med lokal utveckling på många andra håll i landet.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php