Vandrar för tryggheten

Jun 2005 | Boendemiljö

I stort är Gamlestaden ett välstädat och rent område – men det kan bli bättre. Därför har Fastighetsägare i Gamlestaden engagerat föreningar i så kallade tillsynsvandringar. Vandringarna genomförs av medlemmar som noterar skräp, skadegörelse och annat som inte är som det skall.

Protokoll skrivs ut av Annmarie Sundberg och skickas till de fastighetsägare och kommunala förvaltningar som ansvarar för skötseln i olika delar av Gamlestaden. Detta är en service som gör att fastighetsägare får bättre koll på stadsdelen. Målsättningen är givetvis att de upptäckta bristerna ska åtgärdas snabbare än annars.

Det kan handla om skräp, skrotbilar, trasiga lampor och annat som signalerar att en plats är okontrollerad och gör att den kan upplevas som otrygg för många.

Indelning i tre områden

Gamlestaden har delats in i tre områden: centrala Gamlestaden, östra Gamlestaden (Bellevue och Kviberg) och södra Gamlestaden (Gamlestadstorg, SKF och Bellevue industriområde). Tillsynsvandringar görs varje vecka i centrala Gamlestaden och varannan vecka i östra respektive södra Gamlestaden.

De föreningar som hittills har engagerat sig i tillsynsvandringarna är Gamlestadens Kultur- och Miljöförening, Götaholm BK och Gamlestadens Kamratförening.

Vandringarna resulterar inte bara i en tryggare och bättre stadsdel utan också välbehövliga tillskott i klubbkassorna. Det i sin tur gör att föreningarna får det lättare att bedriva sina viktiga verksamheter.

En grön oas

Kent Olofsson, Roger Olausson och Jan-Erik Svensson är alla tre mycket positiva till satsningen och de hoppas bidra till en ännu tryggare och trivsammare stadsdel
.
– Det känns bra att engagera sig i detta och våra medlemmar är positiva, säger Jan-Erik Svensson i Kamratföreningen.

Roger Olausson, Götaholm BK, har verkat i Gamlestaden i 20 år och har bott här 15.
– Jag vill att Gamlestaden ska vara en grön oas och jag märker att det är så när jag går runt, säger han.

Kent Olofsson, Gamlestadens Kultur och Miljöförening, tycker att Gamlestaden är en fascinerande stadsdel som är värd en central roll i Göteborgs historia.
– Gamlestaden ligger centralt i Göteborg, representerar en intressant arkitektur och är ett riktigt kulturminnesmärke. Därför deltar jag gärna i denna verksamhet, säger han.

Pengar till föreningarna

De tre ”vandrarna” är eniga om att det är av värde för föreningarna att ansvara för tillsynsvandringarna.
– Den ekonomiska ersättningen går direkt in i föreningslivet, vilket i sin tur bidrar till en levande stadsdel, säger de tre.
– Och så ger det bra PR, tillägger Roger Olausson.

På frågan om de har sett något resultat av tillsynsvandringarna så kan de konstatera att det ännu så länge inte hänt så mycket, men de är medvetna om att det tar tid att få genomslag eftersom det är en helt ny verksamhet.

– Jag tycker att det blivit bättre i centrala delen av Gamlestaden, säger Kent Olofsson.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php