06_2_viaduktljus

Viadukten vid Gamlestadstorg har fått en unik karaktär

Dec 2006 | Boendemiljö Stadsdelen

Man känner sig tryggare om det är ljust är en grundläggande idé som Fastighetsägare i Gamlestaden och projektet Trygg, vacker stad utgått ifrån när de rustat upp miljön under viadukten vid Gamlestadstorg. Gamlestadens otryggaste plats är inte längre en passande beskrivning för passagen under viadukten som nu fått en unik karaktär.

Spårvagnshållplatsen vid Gamlestadstorg är ett intensivt område, här rör sig varje dag lika många människor som vid Korsvägen och de som bor i stadsdelen passerar ofta dagligen under viadukten till och från hållplatsen. Passagen har länge ansetts som den otryggaste platsen i Gamlestaden, det visar bland annat de enkätundersökningar som Fastighetsägare i Gamlestaden genomfört.
– Därför var viadukten en viktig plats att fokusera på, berättar Marianne Ohlander, projektledare på föreningen.

Upprustningen av viadukten blev klar i oktober och har liksom de flesta av Trygg, vacker stads projekt byggt på den grundläggande tanken att man känner sig tryggare om det är ljust. Miljöerna under viadukten har tidigare varit mörka och slutna.
– Många går av spårvagnen vid Gamlestadstorg varje dag och de ska gå genom en ljus och klotterfri miljö, då känner man sig tryggare, menar Jonas Bergqvist, projektledare.

En miljö som kan ta hand om ljuset

Buskage och parkeringsytor är borttagna och viadukten har fått vitmålade pelare, tydligt markerade gångstråk och vit kalkstensflis på marken. Utgångspunkten i arbetet var att skapa en miljö som kunde ta hand om det så viktiga ljuset. När mörkret faller tänds belysning med blått, rött och gult sken. De vitmålade pelarna under viadukten är något som är unikt för Gamlestaden.

– Detta är modigt projekt, säger Monika Levan som varit projektets landskapsarkitekt.
– Det här är platser som det inte brukar satsas på. Om man kan få folk att uppehålla sig på platsen, stanna till och gå lite långsammare, då känner man sig tryggare, säger hon.

Visst fanns det farhågor och tankar kring klotter innan pelarna målades helt vita, men man bestämde sig ändå för att det var värt att genomföra. Klottret kommer att saneras vid behov flera gånger i veckan, det ska helt enkelt inte vara roligt att klottra under viadukten.
– Viadukten har plötsligt blivit till en plats och fått en egen karaktär som andas
omsorg, menar Marianne Ohlander.

Plats för lekfullhet

Det är inte bara de vitmålade pelarna och belysningen i olika färger som är unikt med viadukten vid Gamlestadstorg. I ena änden av viadukten finns också en klättervägg där förbipasserande kan passa på och klättra ifall lusten faller på.
– Att försöka skapa utrymme för aktivitet och lekfullhet i det offentliga rummet kändes jätteroligt. Klätterväggen fyller sin funktion om den får folk att stanna till, säger Monika.
– Jag såg ett par för några veckor sedan som inte bara stannade utan faktiskt prövade att klättra också, berättar Marianne.

Vad tycker de boende?

Vi ställde oss under viadukten en regnig lördagkväll och frågade gamlestadsborna: Vad tycker du om upprustningen av miljön under viadukten?

Mia Jungskär, 27

– Jag tycker det har blivit bra. Det krävs ännu mer om man vill binda ihop hållplatsen med Gamlestaden, men det är ljust och fräscht här.

Natalite Carranza, 21

– Jag tycker det är väldigt mysigt här med alla ljusen de har satt upp och så är det bra att de har gjort en bra gångbana.

Susanne Juhlin, 24

– Det har blivit bättre sen de gjorde om.

Johan Söderberg, 30

– Jag vill ha tillbaka grafittin. Innan var det lite som att komma till Berlin när man kom in här, så jag tycker det är synd.

Gregor Evrenoglou, 35

– Det är skitcoolt. Det måste ha hänt nåt avsevärt, det började ju med det blå ljuset för något år sedan och sen har det bara blivit häftigare och häftigare. Det måste vara bättre för alla när det är mörkt ute, men jag tror att vissa av lamporna är energislukande.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php