Torsdag 2 mars. Föreläsning, prisutdelning och årsmöte

Feb 2017 | Featured Stadsdelen

Alla varumärken söker sin historia. Vissa har den. Andra konstruerar den. Välkommen till Gamlestaden.
Hur är läget med nybyggnationen i Gamlestaden? Hur kommunicerar vi Gamlestaden?

Mattias Westblom, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad berättar om läget i detaljplaner och nybyggnation i Gamlestaden. Stadsdelen är en av Göteborgs verkliga utvecklingshubbar, med ett 10-tal detaljplaner på gång och 3000 nya bostäder som ska byggas. Det är en komplicerad process – nu är tillfället att ta reda på dagsläget i de olika planerna.

Kristina Arelis, kommunikationschef, Platzer. Hur kan vi stärka Gamlestadens varumärke med gemensamma budskap och kommunikation. Platzer Fastigheter presenterar sina tankar kring kommunikation om ”Gamlestaden. Då som nu.”

Tid: torsdag 2 mars 2017 kl. 18
Plats: Hip-Hopakademin
Gatuadress: Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset)

Prisutdelning

Dessutom delas det fina priset Hela Gamlestaden ut för andra året. Detta år är mottagarna Roger Olausson och Ingvar Börjesson, Götaholm BK, för det enormt fina arbete Gamlestadens största idrottsförening har drivit bland barn och ungdomar under många år.

Årsstämma, Fastighetsägare i Gamlestaden

Efter föreläsningar och samtal är det dags för Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Kallelse och handlingar sänds ut per brev till alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsutvecklare och byggare i Gamlestaden.

Föreläsningarna är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

liggande

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php