“En grön stadsdel med själ är en skön stadsdel”

Sep 2010 | Händer i Gamlestaden

Johan Blomqvist, parkintendent och ansvarig för Park och naturförvaltningens grönytor i Gamlestaden

Nästa år, 2011, startar en stadsdelsupprustning i Kortedala, där Gamlestaden ingår. Vad innebär det?
– Det betyder att vi och Trafikkontoret skjuter till extra medel till just Kortedala genom vårt samarbete Trygg, vacker stad. Pengarna kommer dels att användas till nyinvesteringar, dels till sådana saker som annars inte blir gjorda, som målning av bänkar och gallring av skogsområden.

Vilka ytor kommer ni att fokusera på i Gamlestaden?
– Vi har redan börjat titta närmare på hur vi skulle kunna rusta upp och förnya innergårdarna vid Måns Bryntessonsplatsen och Arfvidssonsgatan, något vi gör i nära samverkan med Bostads AB Poseidon och Fastighetsägare i Gamlestaden. Vi kommer även att se vad vi kan göra åt den gamla parkleken Braxen, och fortsätta röja i växtligheten på Bunkeberget.

Vad betyder samarbetet med Fastighets-ägare i Gamlestaden?
– Föreningen har tagit på sig att fungera som koordinator för synpunkter från både boende och fastighetsägare i stadsdelen. Det innebär att vi kunnat påbörja vår planering i god tid, samtidigt som vi vet att åtgärderna verkligen kommer att vara förankrade. Att enskilda fastighetsägare är villiga att samverka ekonomiskt innebär också att vi kan få tillgång till särskilda samverkansmedel från projektet Trygg, vacker stad.

Gamlestaden har relativt få allmänna grön-ytor. Är det en nackdel för stadsdelen?
– Det tycker jag absolut inte. Det är inte mängden gröna ytor som gör en stadsdel attraktiv, utan snarare ytornas kvalitet och hur de används. Därför känns det extra bra att planeringen inför 2011 verkligen utgår från de boendes önskemål och synpunkter.

Hur ser Gamlestaden ut i din vision?
– Det är en skön stadsdel med en grön själ, där varje gamlestadsbo kan hitta sin favoritplats.

Kommentarer

En kommentar till ““En grön stadsdel med själ är en skön stadsdel””

  1. Galet 16 Feb 2013, 02:14

    Är alla mutförsök utredda?

Skriv en kommentar
single.php