08_1_ordorande_fig

Anders Söderman, ordförande i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden

Jun 2008 | Händer i Gamlestaden

Anders Söderman är VD för Bostads AB Poseidon och ordförande i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.

Vad har du som ordförande för mål för FiG?

–  Jag tycker att det har varit en positiv utveckling i Gamlestaden och det gäller att hålla fast vid den så att vi inte backar tillbaka. Vi ska fortsätta arbeta med samma frågor och även hitta nya fokusområden genom att fortsätta samverka med de boende.

Nya idéer efterfrågas från boende i Gamlestaden, om hur man kan jobba med trygghet, ordning och reda och få det rent och snyggt. Vi ska ha lite förnyelse och fortsätta arbetet med trygghetsfrågor. Engagemang är viktigt, det handlar om att ge och ta.

Vad ser du som FiG:s viktigaste uppgift?

– Det är att visa vårt engagemang för de här frågorna, att visa att vi är intresserade av det gemensamma som ligger utanför vår direkta förvaltning som fastighetsägare. Vi tittar på de gemensamma bitarna i stadsdelen, på hela den sociala och fysiska strukturen. Vi som fastighetsägare sköter mycket inom egen tomtgräns och fastighet, men här går vi ihop om gemensamma frågor.

Vad ser du för vinster för Poseidons del med att vara med och driva arbetet i FiG?

– Det är ökad trivsel, mindre skadegörelse samt minskade osäkerhetspremier i förvaltningen. Det gör att vi får bättre ekonomi.

Vad innebär Park- och naturnämndens utmärkelse för bra miljöinsatser 2007 för FiG?

– Det är ett kvitto på att man har märkt att vi jobbar med de här gemensamma frågorna. Det är jätteroligt!

Kommentarer

3 kommentarer till “Anders Söderman, ordförande i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden”

  1. Gert 2 Jan 2017, 23:48

    Thanks for giving hope to someone who has no talent or creativity. Watching your tutorials gives me hope I can do this. Thanks for the chance to win a great priea.Czkeb0t and KCbakes are the best <3 I have liked you both <3

  2. kredit online privatkredit formular 11 Feb 2017, 16:34

    126Very interesting post.I certainly understand the free model but has anyone stopped to think that if everything becomes free how are we going to pay for the ads that support the free.At some point the free model will collapse around itself, because it is not sustainable.3 dd 45

  3. http://www./ 14 Feb 2017, 02:19

    the percentage your paying is too high a price when you're living beyond all your means and the man in the suit has just bought a new car with the profit he's made off your dreams. low spark of high heel boys by traffic…..

Skriv en kommentar
single.php