ES Fastigheter på uppgång

Jun 2005 | Händer i Gamlestaden

Som nybliven fastighetsägare i Gamlestaden fick ES Fastigheter AB (f.d. Malmogia) starta i uppförsbacke. Man tog över ett bestånd som delvis hade stora brister. En trygghetskontroll av bostadshusen gav underkända betyg. Nu, ett-två år senare, har man tagit sig en bra bit upp i backen och närmar sig krönet.

En värdemätare på hur ES Fastigheter sköter sig är den trygghetskontroll som Fastighetsägare i Gamlestaden genomfört i hela beståndet. Metoden kallas GG02 och utgår från en checklista med 75 frågor som ska besvaras med ja eller nej. För många nej-svar ger underkänt. Första besiktningen gav underkänt rakt igenom. Men efter en rad förbättringar är nu alla fastigheter godkända, ett av flera tecken på att ES Fastigheter är på uppgång.

Trygghetsfrågor viktiga

Som exempel på förbättringsåtgärder nämner Marianne Ohlander, Fastighetsägare i Gamlestaden, som genomfört besiktningarna, bättre belysning, nya grindar i portarna, policy mot kamphundar, bättre anslagstavlor med information och kläder på fastighetspersonalen som gör att de känns igen lättare av de boende.

– Dom har tagit fasta på att trygghetsfrågor är en viktig del i förvaltningen, säger Marianne Ohlander. ES Fastigheter har blivit ett föredöme när det gäller trygghetsåtgärder i Gamlestaden.

– Vi har gjort väldigt mycket för att få fastigheterna godkända, intygar Sharam Rahi, fastighetschef på ES Fastigheter.

Utbildningsdagar

– Trygghetsarbetet och kontakten med Fastighetsägare i Gamlestaden gav oss dessutom stimulans att arrangera särskilda utbildningsdagar för våra anställda, inte bara de som arbetar i Gamlestaden utan i hela företaget, fortsätter han.

En utbildningsdag ägnades åt trygghet och säkerhet i boendet och då medverkade bland annat representanter för Fastighetsägare i Gamlestaden, polisen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Den andra heldagen handlade det bl.a. om miljö, energi och sophantering. Nu har det blivit en rutin att all personal samlas en fredag eftermiddag varje månad.

Personliga relationer

Än återstår en del innan ES Fastigheter nått krönet, men Sharam menar att det tar tid att åtgärda allt som ska förbättras.

När Trygga Gamlestaden besöker gårdarna hos f.d. Heimstaden kan vi med egna ögon se att det arbetas för fullt. I kvarteret Laken (de röda husen) är, till exempel, det nya hypermoderna låssystemet på väg att tas i bruk i tvättstugan och nya lägenheter inreds där daghemmet låg.

I kvarteret Koljan helrenoveras alla trappuppgångar, några är redan färdiga med kaklade golv innanför de nymålade ytterdörrarna, nymålade väggar och ny belysning.

– Sedan ska alla fasader på innergården målas. Och så snart vi ser att tvättstugan i Laken fungerar bra ska tvättstugan här i Koljan göras om på samma sätt, säger Sharam Rahi, som personligen lägger ner mycket tid på att skapa förtroende genom personliga relationer med boende och andra i Gamlestaden.

Kort om ES Fastigheter

ES Fastigheter AB är resultatet av en sammanslagning av tidigare företag med samma namn och Malmogia. Bakom namnet står ägaren Erik Selin. Företaget äger och förvaltar både bostäder och lokaler, dels i Malmö, dels i Göteborgsregionen. Huvudkontoret finns i Göteborg.

I Gamlestaden är ES Fastigheter näst störst efter allmännyttiga Bostads AB Poseidon och därmed störst av de privata ägarna. Den 1 april 2003 förvärvade man Heimstadens samtliga 264 lägenheter och den 1 maj 2004 tog man över 132 lägenheter från Bohlin Bygg AB. Genom ombyggnad av daghemslokaler skapas ytterligare 12 lägenheter. Det betyder totalt 408 lägenheter i Gamlestaden. Därtill kommer att antal butiks- och restauranglokaler.

ES Fastigheter är, precis som den tidigare ägaren Bohlin Bygg AB var, medlem i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden. Heimstaden var inte medlem.

Som framgår på andra platser i Trygga Gamlestaden medverkar ES Fastigheter ekonomiskt i förbättringsåtgärder utanför det egna ansvarsområdet, som belysning på Lars Kaggsgatan och ombyggnad av Holländareplatsen.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php