Gamlestaden i framtiden – citynära blandstad med vattenkontakt

May 2015 | Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Gamlestaden är ett av regionens mest intressanta utvecklingsområden. Alldeles nära centrum. Här planerar vi för en tät, stadsmässig och dynamisk blandstad, säger Kajsa Räntfors projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Stadsdelen kommer att få runt 1400 nya bostäder och nya lokaler för butiker, hotell och kontor kommer att växa fram. I SKF:s gamla industrilokaler blir det också ett nytt handelscentrum.

Extra intressant stadsdel

Gamlestaden har en stark identitet, historiskt intressanta kvarter och mark att bygga på. Det är också platsen för Göteborgs föregångare, 1500-talsstaden Nya Lödöse. Mixen av gammalt och nytt gör stadsdelen extra intressant.

– Det är viktigt att stadsutvecklingen sker i samklang med det som redan finns och områdets rika kultur- och industrihistoria, säger Kajsa Räntfors.

Binder ihop staden

Knutpunkten vid Gamlestads Torg är navet i utvecklingen och det finns goda förutsättningar att stadsdelen ska kunna utvecklas som ett komplement till Göteborgs innerstad.

Den nya bebyggelsen bidrar också till att knyta samman staden med planerade eller pågående utbyggnadsområden i Kviberg, Kortedala och Bergsjön.

Säveån ger vattenkontakt och ett lummigt och grönt stråk i stadsdelen.

Arbete med flera planer pågår

Arbetet med flera detaljplaner pågår parallellt och planerna sträcker sig från Gamlestads Torg, Gamlestadens Fabriker och SKF till bostadsområdena öster om Bellevue, Kvibergs Ängar och idrotts- och kulturområdet vid Kvibergs Park. På sikt ingår även slakthusområdet väster om järnvägen.

Läs mer: www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php