Nu bygger vi!

Dec 2017 | Featured Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Alla som rör sig i vår stadsdel har märkt att enormt mycket är på gång här. Gamlestaden pekades ut som ett av Göteborgs viktigaste nybyggnationsområden i översiktsplanen 2009. I ett tiotal detaljplaner tar framtidens Gamlestaden form. 3000 nya bostäder ska byggas, vilket leder till en fördubblad befolkning. 335 000 kvadratmeter lokaler ska ge utrymme för olika verksamheter. Fem nya förskolor, hotell, köpcentrum, idrottsanläggningar, kultur och livsmedelsbutiker ska det bli. Allt det här har vi pratat om länge. Skillnaden mot tidigare är att nu börjar det hända i verkligheten också. Därför låter vi här några av de aktörer som bygger det nya Gamlestaden berätta om sina projekt.

#1. Gamlestads torg

Gamlestads torg håller på att växa fram som en av Göteborgs viktigaste knutpunkter. Om bara några år kommer 40 000 resenärer att röra sig i och passera torget varje dag. Den 17 våningar höga profilbyggnaden, som Platzer utvecklar, märks från alla håll och är det synligaste tecknet på att den utveckling i Gamlestaden som vi har pratat om så länge händer nu.

– Sommaren 2018 står Gamlestads torg klart, och då kommer det vara en mötesplats där du hittar resecentrum, stora kontorsytor, restauranger och annan service, berättar Kristina Arelis, kommunikationschef på Platzer.

Huset mittemot höghuset kommer att vara plats för det nya världslitteraturhuset. Hit ska också Gamlestadens bibliotek flytta.

Gamlestadens_Fabriker_exterior2

#2. Gamlestadens Fabriker

I Gamlestadens Fabriker fortsätter fastighetsägaren Platzer att utveckla den anrika fabriksmiljön. Målet är att skapa en helhet tillsammans med resten av Gamlestaden. Bland annat kommer under hösten 2017 det nya entreprenörskvarteret att öppna här, när bland andra Business Region Göteborg och Drivhuset samlokaliserar sina verksamheter under namnet YESBOX, med syfte att stärka och erbjuda nya möjligheter för entreprenörer och nyföretagare.

Om några år kommer JM att bygga ca 300 bostäder mitt i området och skapa kvarteret Fabrikören, som kommer att passa in i den klassiskt industriella stadsbilden i Gamlestaden. Planerna för detta kvarter är inte färdiga och den illustration av kvarteret Fabrikören som du kan se här bredvid kan komma att förändras en del.

– Den som är intresserad av att följa utvecklingen i Gamlestaden är välkommen att besöka vårt showroom i Gamlestadens Fabriker, säger Kristina Arelis, Platzer.

Platzers showroom är öppet på tisdagar kl 10-16 och ligger i Hus B21, Gamlestadsvägen 2-4.

Gamlestads-brygga-Peab3

#3. Gamlestads Brygga

2012 vann Peab en markanvisningstävling för tre kvarter bostäder och kontor kring det nya Gamlestads torg. Och nu är det äntligen dags att börja bygga. Kvarteren kommer att innehålla cirka 250 lägenheter, runt 10 000 kvm kontor samt ett antal butiker i markplan.

– Först ska tre sjuvåningshus byggas längs med Säveåns strand mittemot Gamlestadens Fabriker, berättar Josefine Edstrand, projektledare på Peab Bostad.

Byggstart är planerad till november 2017 och inflyttning kommer att ske under våren 2020. De tre husen kommer att rymma 117 lägenheter, ettor, tvåor och treor från 35 till 77 kvadratmeter. Idén med arkitekturen är att fånga färgerna från omgivningen och skapa ett modernt boende med kajkanten precis utanför porten. I bottenplan byggs lokaler för kommersiella verksamheter och kajpromenaden kommer självklart vara tillgänglig för alla.

De tre husen längs med kajen kommer att inrymma bostadsrätter. I de etapper som kommer senare planerar Peab också att bygga hyreslägenheter.

Den 14 maj hölls säljpremiär för Bostadsrättsföreningen Gamlestads Brygga.

– Det var det högsta deltagandet på en säljpremiär på länge, konstaterar Josefine Edstrand.

– För oss är det ett tydligt tecken på att Gamlestaden är en spirande stadsdel där framtiden bor. Vi på Peab ser fram emot att vara med och utveckla Gamlestaden, avslutar Josefine Edstrand.

Makrillen1_bild4

#4. Makrillen – ett nytt kvarter mitt i Gamlestaden

Mitt i hjärtat av Gamlestaden, mellan SKF:s gamla fabriker och stadsdelsparken Bunkeberget, finns en lucka i staden. Mitt i stadsdelen har värdefull mark fått bestå som en stor grusplan med parkeringsplatser och en bensinstation. Nu ska området bli en del av den omgivande stadsdelen och hem för cirka 225 nya hushåll. Poseidon bygger 100 hyresrätter och Egnahemsbolaget 125 bostadsrätter på platsen.

Området kommer att bestå av två kvarter med lägenheter på mellan 1 och 4 rum och kök. Mellan husen blir det plats för en gemensam gård och umgängesytor. I kvarteret byggs även en förskola med fem avdelningar.

– Husen kommer att bli på 4–7 våningar och ha hiss. Kvarteret ramar in Gamlestadens huvudgata Artillerigatan, säger Camilla Tim Elliot på Egnahemsbolaget.

Artillerigatan kommer att utvecklas som levande gatumiljö. Det kommer att bli mer grönska längs med gatan, fler övergångsställen och en blandning mellan nya och gamla verksamheter. I kvarteret Makrillen planeras det också för ett par verksamhetslokaler och eventuellt en restaurang i bottenplan.

De förberedande arbetena för bygget är igång, spaden sätts i marken vid årsskiftet och 2021 kan vi räkna med att bygget är inflyttat och klart.

Vad tycker de som redan bor i Gamlestaden om allt nytt som byggs?

Bristen på bostäder är kanske vårt allra mest akuta samhällsproblem i Göteborg och Sverige. Ändå är det inte ovanligt att människor reagerar negativt när det ska byggas nytt i det egna närområdet. ”Nimby” är en förkortning av engelskans ”not in my backyard”, och har blivit en beteckning för attityden att det får gärna byggas nytt, men inte just där jag bor.

Gamlestaden är inte, visar det sig, en stadsdel av nimbyiter. I boendeenkäten från 2015 är hela 8 av 10 Gamlestadsbor positiva till planerna på nybyggnation. 50% av de svarande är angelägna om att få del av mer information om de planer som växer fram och 70% vill allra helst ha tillgång till sådan information via nyhetsblad i brevlådan, det vill säga ett sådant blad som du håller i handen just nu.

Särskilt spännande kommer det att bli att se om, och i så fall hur, attityderna till stadsutvecklingen kommer att förändras när den syns i verkligheten i form av nya hus som sticker upp ovanför de befintliga takåsarna. Det kan bli en fråga att följa upp i kommande undersökningar i Gamlestaden.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php