Nya Gamlestads Torg – porten till nordöstra Göteborg

May 2015 | Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Nya Gamlestads Torg är den viktigaste pusselbiten i Gamlestadens förnyelse. Här stannar pendeltågen och här ska man enkelt kunna byta till spårvagn och buss. Det här kommer att vara porten till Gamlestaden och hela nordöstra Göteborg.

Nya torget och dess ikonbyggnad med kontor och resecentrum börjar byggas tidigt nästa år och ska stå klart i slutet av 2017.
– Nya höghuset vid torget ska bli en av Gamlestadens mest spännande byggnader, säger Erik Fischer på Platzer, som är den fastighetsägare som kommer att bygga huset med resecentrum i.

Vid nya torget kommer att finnas all tänkbar service för resenärer och boende i närheten. Här kommer också att finnas moderna kontorslokaler för företag som vill flytta till Gamlestaden. Den högre delen, den mot norr, kommer att vara på 15 våningar. Den södra delen kommer att vara lägre. Gångavstånden mellan tåg, spårvagn och buss ska vara korta så att byten kan ske effektivt.

Framför höghuset ska det nya torget bli en naturlig mötesplats och ett stadsrum som ska kännas intimt, socialt och tryggt. Torget ska fortsätta in i den stora uppglasade vänthallen i Västtrafiks resecentrum och till perrongen på andra sidan.

Torgets mitt blir en mötesplats med sittgrupper och grönska, där besökaren kan stanna till. Den del av torget som ska ligga framför den lilla byggnaden ska fortsätta in i den mindre vänthallen.

Genomsynliga fasader i vänthall, kafé och kiosk ska ge kontakt mellan insidan och intilliggande gator och hållplatser, vilket leder till trygghet och trivsel. På torgplatsen längst i söder ska finnas en uteservering i knutpunkten mellan kafé, vänthall, cykelgaragets huvudentré och hållplatser, är det tänkt.
– Vi vill ta vara på och komplettera det som är essensen i Gamlestadens själ, säger Erik Fischer, marknadsområdeschef på Platzer. Och vi tycker att det är ett stort ansvar att vara med och utveckla denna del av Göteborg, där allt grundades en gång.
– Den nya bebyggelsen kommer att bli något annat än de äldre husen som finns i Gamlestaden, fortsätter Erik Fischer. Vi tycker att de planer som Göteborgs stad har arbetat fram för den här platsen är fina, och vi tror att den stadsbebyggelse som kommer att växa fram här kommer att bli en spännande och bra plats att bo, arbeta och vara på.

Fakta

  • Nya Gamlestads Torg, där Västtrafiks resecentrum ingår, utvecklas och byggs av Platzer tillsammans med Serneke.
  • I de båda byggnaderna planeras för cirka 15 000 kvm handel, service och resenärsutrymmen, varav cirka 9 800 kvm omfattar kontor i de övre planen. 2400 kvm utgörs av själva resecentrum.
  • Byggstart i början av 2016.Beräknat färdigställande: fjärde kvartalet 2017

Kommentarer

En kommentar till “Nya Gamlestads Torg – porten till nordöstra Göteborg”

  1. Grethe Österberg 9 Jan 2018, 08:35

    Det är spännande att se hur Gamlestaden utvecklas, men varför i hela världen byter man namn från Gamlestadstorget till ”Gamlestads Torg”? Gamlestadens torg borde väl vara mer korrekt, om man nu nödvändigtvis ska byta. Det heter ju trots allt Gamlestaden och inte Gamlestad…
    skulle gärna vilja ha svar på hur man tänkt.

Skriv en kommentar
single.php