På gång 2013-2014 i stadsdelen

May 2013 | Händer i Gamlestaden

Flera stora projekt har sjösatts och blir klara under året eller under 2014. De som märks främst är den nya stadsdelsparken Bunkeberget norr om SKF samt idrottsplatsen vid Gamlestadsvallen. Sist men inte minst märks Gamlestadsgalej som snabbt har blivit oumbärlig tradition.

Bunkeberget

Bunkeberget kommer att utvecklas som Gamlestadens nya stadsdelspark, förhoppningsvis under 2014. Det är ett samarbete mellan Park- och naturförvaltningen och Fastighetsägare i Gamlestaden som har möjliggjort ett EU-projekt i Gamlestaden, som finansierar utvecklingen av Bunkeberget som stadsdelspark.

Idrottsplats

Näridrottsplats och elvamanna konstgräsplan vid Gamlestadsvallen blir färdigt under 2013. Investeringen i när-idrottsplatsen kostar 4 milj kr och samfinansieras av bland andra Göteborgs stad, Försäkrings AB Göta Lejon, Västsvenska idrottsförbundet och Fastighetsägare i Gamlestaden.

Gamlestadsgalej

Gamlestadsgalej är en gatufest med hållbarhet som tema som snabbt har blivit oumbärlig tradition. Gamlestadsgalej äger rum för tredje gången i augusti 2013, och är ett samarbete mellan Fastighetsägare i Gamlestaden, Bostads AB Poseidon, Hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php