Sagt om Fastighetsägare i Gamlestaden

May 2013 | Händer i Gamlestaden

Fastighetsägare i Gamlestaden arbetar i ett stort nätverk för stadsdelens och medlemmarnas bästa. Här berättar Andreas Flygare på Idrotts- och föreningsförvaltningen samt Amelie Sandow på Park- och naturförvaltningen om samarbetet med föreningen.

Andreas Flygare, Idrotts- och föreningsförvaltningen

– Utan Fastighetsägare i Gamlestaden hade aldrig denna stora satsning kommit till Gamlestaden, säger Andreas Flygare.

Han arbetar på Idrotts- och föreningsförvaltningen, som ansvarar för den nya näridrottsplatsen och konstgräsplanen som kommer att bli verklighet under 2013. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Fastighetsägare i Gamlestaden, idrottsföreningarna och skolorna i närheten och kommer att innebära ett stort lyft för hela området runt Gamlestadsvallen.

– Det är många parter inblandade, men det är sällan arbetsprocesser fungerar så bra som det har gjort här. Fastighetsägare i Gamlestaden har fungerat som en starkt sammanhållande länk. Önskemål finns på många håll, men när det väl ska satsas kan fungerande nätverk med samarbetspartners och möjligheter till samfinanisering avgöra var satsningar sker.

Amelie Sandow, Park- och naturförvaltningen

– Vi har kunnat genomföra en rad mycket lyckade projekt i Gamlestaden tack vare det nära samarbetet med Fastighetsägare i Gamlestaden, säger Amelie Sandow. Vi har kunnat lösa problem, förankra och utveckla idéer tillsammans med enskilda fastighetsägare, boende och företagare i stadsdelen.

Nyligen har Park- och naturförvaltningen och Fastighetsägare i Gamlestaden samarbetat kring de redan genomförda stadsodlingsprojekten vid Arfvidssonsgatan och Nylöse Kyrka samt upprustningen av bostadsgården Braxen. Under kommande år gör ett EU-projekt som kallas för SEEDS det möjligt att satsa på parkutveckling på Bunkeberget och Holländareplatsen.

– Alla dessa satsningar hade aldrig hamnat i Gamlestaden om det inte hade varit för Fastighetsägare i Gamlestaden, säger Amelie Sandow.

Kommentarer

En kommentar till “Sagt om Fastighetsägare i Gamlestaden”

  1. Gertrude 2 Jan 2017, 17:50

    Maestro Molini:Un placer verte incursionando por territorios tan nutrientes. Tengo la sensación de que con tu experiencia, tu visión gestaltica, y esa habilidad que tienes para poner a trabajar a la gente, puedes ayudar mucho en ámbitos de crecimiento personal y vital como éstos.Espero que el desasosiego de los recuerdos haya sido superado con creces por la satisfacción que expresas en el post.Creo, francamente, que necesitamos gente que nos inspire y ayude “para escuchar la voz de su vo³8aiÃcn&#c221;. Es algo mucho más complicado de lo que parece…un saludo

Skriv en kommentar
single.php