Stor men inte ensam

Nov 2004 | Händer i Gamlestaden

Visst är Bostads AB Poseidon största bostadsföretaget i Gamlestaden. Det har till och med växt de senaste åren. Och företaget går i spetsen för utvecklingen mot en tryggare och trivsammare stadsdel. Men vi är långt ifrån ensamma, betonar Göran Wendel, Poseidons VD. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar arbetar tillsammans.

Det har nu gått fyra år sedan Poseidon tog initiativ till en djupgående studie av Gamlestaden, bland annat en kartläggning av kriminalitet och otrygghet. Bakgrunden var att många av deras hyresgäster ansåg att otryggheten hade ökat de senaste åren.

Inbjöd till samarbete

Samtidigt inbjöd Poseidon övriga fastighetsägare till samarbete. Gensvaret var stort och i september 2001 bildades ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden som såg och ser som sin uppgift att arbeta för trygghet och trivsel.

Mycket av det som hänt sedan dess har beskrivits i Trygga Gamlestaden. Och många boende kan vittna om förbättringar som de upplevt, till exempel renoveringar av fastigheter, bättre belysning, fler planteringar och tryggare gångvägar. Men väldigt mycket mer finns att göra.

– Ibland tar det tar längre tid att förändra än man tror, säger Göran Wendel, och nämner som exempel det sociala boendet som fortfarande är för omfattande i förhållande till Gamlestadens folkmängd.

Bara i början

Även om den totala brottsligheten i Gamlestaden har gått ner på ett märkbart sätt är inte Göran Wendel nöjd.

– Men det gäller att vara uthållig och jag anser att vi bara är i början av en långsiktig utveckling av Gamlestaden, säger Göran Wendel. Som stort bostadsföretag och dessutom initiativtagare till samarbetet måste vi vara aktiva, något av en motor. Men det är många fler på banan, säger han, och nämner det stora ansvar som många av de privata fastighetsägarna liksom bostadsrättsföreningarna tar.

– Många av de som egentligen är våra konkurrenter på marknaden har fått mycket tillbaka, inte minst i form av värdestegring på fastigheterna. Det känns rätt att de som tar ansvar belönas.

Spännande samarbete

Genom samarbetet i föreningen har Göran Wendel sett många positiva sidor hos de privata ägarna.

– De tar stort ansvar och de ställer samtidigt krav på oss. Det är bra och det för utvecklingen framåt, säger han.

Särskilt positiv är han till alla de bostadsrättsföreningar som är med i arbetet.

– Det är oerhört spännande att möta och samarbeta med bostadsrättsföreningarna. Deras medlemmar bor ju i Gamlestaden, dom är här hela dygnet medan vi andra är representanter för de boende. Genom bostadsrättsföreningarna får vi hela tiden rapporter från verkligheten, utöver den information vår personal får från våra egna hyresgäster.

Fler bostadsrätter?

Göran Wendel är till och med så positiv till bostadsrättsföreningarna att han mycket väl kan tänka sig att omvandla en del av Poseidons hyresrätter i Gamlestaden till bostadsrätter.

– Det finns förfrågningar och om intresset är tillräckligt stort är det mycket möjligt att det kan ske kan det leda till en ändring i ägarstrukturen, säger han.

Ett annat sätt för Poseidon att bidra till stadsdelens utveckling är att genom ekonomiska punktinsatser göra väsentliga lyft, till exempel av belysningar.

– Om vi får fram ekonomiska resurser kan jag mycket väl tänka mig det.

Enligt Göran Wendel kommer föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden att finnas kvar som en resurs för Gamlestaden under lång tid framöver, med projektledning och föreningskontor.

– Det är viktigt att fastighetsägarna fortsätter att agera, liksom att samarbetet med stadsdelsförvaltningen, myndigheter och andra instanser ger goda resultat de kommande åren. 

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php