Tackar för sig efter sex år

Mar 2005 | Händer i Gamlestaden

Under sex år har Varbergs Stenfastigheter AB (Lavettspaden) ägt och förvaltat 132 lägenheter på Fanjunkaregatan och Styckjunkaregatan vid Bellevue. Under den tiden har mycket förändrats till det bättre, både i det egna fastighetsbeståndet och i Gamlestaden i stort. Det säger Anders Gidefjord, delägare och VD i bolaget.

När fastigheterna förvärvades 1999 var de nedgångna och i stort behov av renoveringar. De tidigare ägarna – Poseidons föregångare AB Göteborgshem och därefter Skanska – hade inte brytt sig särskilt mycket om skötseln, enligt Anders Gidefjord.

– Många som sökte bostad för natten drogs till området och särskilt i ett av husen var källaren populär, säger han.

Varbergs Stenfastigheter valde att renovera framför allt exteriören så som fasaden, balkonger och fönster. Entréerna byttes och försågs med skärmtak, de nya dörrarna fick kodlås.

– Vi resonerade som så att arbetena helt enkelt måste utföras och sedan var det bara att hoppas att hyresförhandlingarna skulle ge resultat i form av ökade hyresintäkter, säger Anders Gidefjord.

– Och nu i efterhand kan vi konstatera att så blev det. Vi har också fått utdelning för vårt engagemang i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden, säger han.

Hyresgäster påverkade

Hyresgästerna har alltså fått betala en del, men har i gengäld fått en tryggare och trivsammare boendemiljö. I ett särskilt pilotprojekt som bland annat gällde tvättstugan var hyresgäster med och påverkade och kunde då också vara med och hålla nere kostnaderna.

– Personligen tycker jag att vi haft en bra dialog med hyresgästerna och att de varit väldigt nöjda trots hyreshöjningar, säger Anders Gidefjord.

– I dag behöver de inte skämmas för sitt bostadsområde, tillägger han.

Ända sedan föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades har Anders Gidefjord varit delaktig i arbetet och även varit ledamot i styrelsen. Han har varit mån om att ta till sig all den kunskap som kommit fram i de kartläggningar och enkätundersökningar som genomförts.

– Redan i den första kartläggningen år 2000 såg vi att våra fastigheter var särskilt drabbade av källarinbrott. Även bilbrottsligheten var mycket hög. Därför visste vi vad som behövde åtgärdas, säger han.

Nytta av GG02

I detta sammanhang vill Anders Gidefjord ge Poseidon en eloge för deras generositet i det gemensamma arbetet i Gamlestaden. De bekostade kartläggningarna och ”bjöd” sedan på resultatet.

– Poseidon har även på många andra sätt varit en resurs för oss små fastighetsägare genom att de delat med sig av sina erfarenheter. De har visat vilken viktig funktion ett allmännyttigt bostadsföretag kan ha.

Varbergs Stenfastigheter har också haft stor nytta av den checklista för trygghetskontroll av bostadsfastigheter (GG02) som föreningen utarbetat, liksom av det inventeringsarbete som gjordes inom ramen för projekt Snyggt, tryggt och trivsamt.

– Tack vare ett systematiskt inventeringsarbete kunde vi med stor precision förbättra på parkeringsplatserna med ny belysning och bortröjda buskar. Sedan dess har bilbrottsligheten nästan upphört, säger han.

Anders Gidefjord anser att han och företaget – och i förlängningen hyresgästerna – har fått ut mycket av arbetet i föreningen. Bland annat pekar han på att grannsamverkan och samarbete med andra fastighetsägare gjort att man kunnat lösa saker tillsammans.

Positiv värdeutveckling

I samband med försäljningen av fastigheterna kunde Anders Gidefjord konstatera att värdeutvecklingen varit minst sagt positiv.

– Det är helt klart att värdeutvecklingen påverkats positivt av Fastighetsägare i Gamlestadens existens och verksamhet, säger han. Över huvudtaget har investeringsviljan i Gamlestaden ökat sedan föreningen blivit känd i branschen.

I och med årsmötet den 3 april lämnar Anders Gidefjord styrelsen i Fastighetsägare i Gamlestaden. Orsak? Fastigheterna vid Bellevue har bytt ägare, från Varbergs Stenfastigheter AB till HSB. Men jobb behöver han inte sakna, 800 lägenheter på andra platser kräver sitt. Och i det arbetet kan han ta med sig många erfarenheter från Gamlestaden. 

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php