Verksamhetsutredning Gamlestaden 2015-2016

Oct 2015 | Händer i Gamlestaden

Hur ska verksamheter och butiker på gatuplan se ut i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg? Hur ska utvecklingen av den äldre bebyggelsen och de stora nya områdena som planeras just nu stärka varandra?

Hur kan vi få en framtid i Gamlestaden som bygger på de människor som bor här och på stadsdelens färgstarka identitet och historia?

ReTeam heter ett företag som har arbetat i flera svenska städer, men också i länder som Danmark, Nederländerna och Frankrike, med att utveckla städers och stadsdelars egenart och utbud av handel och verksamheter i lokaler och gatuplan.

– Detta är ett av de mest spännande projekt vi har jobbat med, säger Kathrine Heiberg, VD för ReTeam.
– Gamlestaden är en otroligt fascinerande stadsdel med stora möjligheter, fortsätter hon.

ReTeam ska arbeta fram en målbild för verksamheter, butiker, kultur och näringsliv i Gamlestaden. Allra först kommer ReTeam att intervjua många av besökarna till Gamlestadsgalej om hur de ser på Gamlestadens möjligheter och förutsättningar. Dessa intervjuer ligger till grund för den målbild som ska vara färdig i juni 2016.

ReTeam arbetar på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag, i nära samarbete med de utvecklare av fastigheter och lokaler som verkar i stadsdelen. Projektet medfinansieras av Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php