Om oss

Fastighetsägare i Gamlestaden har förändrat Gamlestaden i grunden. Idag är det en attraktiv stadsdel som många vill flytta till. Förändringen är ett kvitto på att vårt arbete har gett resultat. En positiv förändring kommer inte till av sig själv.

Fastighetsägare i Gamlestaden

  • är ett partnerskap mellan ungefär 40 olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden.
  • har funnits sedan 2001.
  • finns till för att göra Gamlestaden tryggare, trivsammare och vackrare.
  • gör det möjligt för Gamlestadsbor att påverka utvecklingen i sin stadsdel.
  • har drivit fram ett stort antal upprustningsprojekt i Gamlestaden, av parker, gator, torg och platser.
  • genomför utredningar och ser till att beslut om Gamlestadens framtid baseras på kunskap om lokala förhållanden.
  • är arrangör till Gamlestadsgalej.
  • inspireras av BIDs. Business Improvement Districts, som är ett kraftfullt verktyg för stadsdelsutveckling i många länder.

Fastighetsägare i Gamlestaden finansieras helt av medlemmarna.

Gamlestaden 2001

gamlestaden_2001

Gamlestaden idag

gamlestaden_idag

page.php