Är det bra med nybyggnation i Gamlestaden?

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Det finns planer på ungefär 3 000 nya bostäder i Gamlestaden. Flera nya förskolor och en skola ska det också bli, ett köpcentrum, ett hotell och över 300 000 kvadratmeter lokalyta. Många nya människor ska alltså få bli Gamlestadsbor i framtiden, och många ska arbeta och handla här.

I många stadsdelar där det ska byggas nytt blir motståndet stort bland de som redan bor där. Men inte så i Gamlestaden.

80 procent positiva

Enligt svaren på boendeenkäten är hela 80 procent av de boende helt eller övervägande positiva till det som planeras. Men många uttrycker ett behov av att få mer information om det som händer.

Kanske är det en överraskning att så många är så tydliga med att de vill få information via nyhetsblad i brevlådan. Hela 70 procent gillar den informationskanalen bäst. Det visar sig också att väldigt många läser Hela Gamlestaden, det blad som du har i handen just nu.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php