Bellevue industriområde – Snyggt, tryggt och trivsamt

Nov 2004 | Rapport Gamlestaden

Nu ska Bellevue industriområde arkitektgranskas på samma sätt som Gamlestadens bostadsområden. Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har påbörjat en inventering av området under rubriken ”Snyggt, tryggt och trivsamt”.

Genomgången syftar till att uppmärksamma vad som kan förändras i den yttre miljön för att utveckla området och göra det trevligare. Kommunen har också planer i området.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för att göra Säveån mer lättillgänglig med bl. a. gång- och cykelstråk.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php