Brottsligheten minskar stadigt

Apr 2004 | Rapport Gamlestaden

Brottsligheten i Gamlestadens bebodda områden minskar stadigt, från 1 283 polisanmälda brott år 2001 till 1 060 år 2003. I första hand är det antalet vålds- och stöldbrott som minskar.

Enligt Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare inom Fastighetsägare i Gamlestaden, finns det några förklaringar till nedgången.

– Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har vidtagit förebyggande åtgärder i sina fastigheter. Det har blivit otryggare för tjuvar att göra inbrott i lägenheter, källare och vindar, säger han.

Checklista för ökad trygghet

Till hjälp finns en särskilt framtagen checklista (GG02) för trygghetskontroll av bostadshus.

– Ju fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som arbetar utifrån GG02-metoden, ju mer kommer brottsligheten att minska, säger Ulf Malm.

Även bilbrottsligheten har minskat, mycket tack vare att fler än tidigare använder rattkryckor och att några parkeringsplatser har förbättrats.

– Men det finns mycket mer att göra. Det är alldeles för lätt att stjäla bilar i Gamlestaden, säger Ulf Malm. Bilbrottsligheten är strategiskt viktig att bekämpa för det får effekter även på annat håll.

– Stulna bilar används ofta i samband med andra brott. Dessutom är bilbrott en vanlig inkörsport för unga människor till grövre brottslighet, säger Ulf Malm.

Effektiva åtgärder

Projektledningen ökar nu samarbetet med trafikkontoret, Parkeringsbolaget och polisen för att komma fram till effektiva åtgärder.

– Det gäller också för varje fastighetsägare och bostadsrättsförening som har P-platser att åtgärda sådant som underlättar för tjuvar att begå brott, säger Ulf Malm, som avslutningsvis vill peka på att den positiva brottsstatistiken har en
baksida.

– Statistiken ljuger lite beroende på att polisen blivit bättre på att koda in rätta adresser i sina rapporter och det kan ”gynna utvecklingen” i de bebodda områdena på bekostnad av omkringliggande industri- och handelsområden.

– Polisledningen har dock förklarat att det inte råder någon tvekan om att den faktiska brottsligheten i bostadsområdena har minskat de senaste åren, säger Ulf Malm. 

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php