07_1_skiss2

Fastighetsägare och boende om stadsbyggnadsplanerna

Jun 2007 | Rapport Gamlestaden

Vi har frågat fastighetsägare och boende om hur de ser på utvecklingen i Gamlestaden.

Hans Kalmner, fastighetsansvarig SKF

F: Hur ska SKF-området utvecklas?
S: Vi jobbar helt i enlighet med översiktsplanens intentioner. Vi diskuterar med olika ”developers” och går in i detaljplanediskussioner under hösten 2007.

F: Vilka förändringar kommer att märkas på kort sikt?
S: Detaljplanen är antagligen klar 2009-2010 och därefter kan vi påbörja byggnationer.

F: När finns det lägenheter inne på SKF-området och när kan vi åka och shoppa i det nya köpcentret?
S: Om allt går bra så kommer vi troligen att vara klara med invigningen under 2011.

Joakim Muskantor, VD KB Askungen

F: Hur ska Gamlestadens Fabriker utvecklas?
S: I enlighet med den framtagna översiktsplanen, med nya verksamhetslokaler, verksamheter, hotell och bostäder. Så att vi får ett område som verkligen lever hela dygnet.

F: Vilka förändringar kommer att märkas på kort sikt?
S: Så snart vi har en detaljplan som tillåter fortsatt utveckling kommer det att märkas. Vi har redan utvecklat alla befintliga byggnader. Snart kommer pendeltågsstationen, den kommer att märkas tydligt.

F: När finns det lägenheter inne på Gamlestadens Fabriker?
S: Det hänger ihop med detaljplanen och Partihallsförbindelsen. Tidigast 2011

Britten Andersson

Jag tycker att det går åt rätt håll som det går. Det går att göra det snyggare, Bellevue och Gamlestadstorget till exempel är inte så kul. Torghandel på Holländareplatsen vore roligt.

Joakim Taxén

Jag är mycket här, jag jobbar på SKF. Jag trivs rätt bra i Gamlestaden. Önskemål: Bättre sammanhållning mellan barn och ungdomar som bor här, på gårdarna. Så var det när jag växte upp, alla kände alla. Mer trivsamma miljöer och grönområden.

Anna Linder

Det är lite dött här på kvällarna, så mer bostäder och liv dygnet runt vid Gamlestadstorget vore bra.

David Mohammadi

Ljusare på gatorna och under tunnlar. Att polisen patrullerar mer på nätter, så det blir tryggare.

Magnus Karlsson

Det behöver göras någonting åt hur det är på kvällarna. Det är helt olika hur det är på dagarna och kvällarna här. Min tjej kan inte gå ut efter klockan sex på kvällen, det är stökigt då. Mer butiker, snygga upp lite.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php