Förbättringar av Sten Johanssons plats

Jun 2005 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Sten Johanssons plats är, eller borde vara, ett av Gamlestadens smycken. Men tyvärr har platsen blivit mer och mer otrygg de senaste åren. Platsen är nästa helt skyddad från insyn och vandalisering och förstörelse har kunnat pågå obehindrat. Nu arbetas det på att få till stånd förbättringar, bland annat ny och bättre belysning. Men fler åtgärder är på gång.

Göteborgs fastighetskontor och Fastighetsägare i Gamlestaden har gemensamt bekostat en belysningsplan som utarbetats av Kajsa Sperling, White Design AB.

Nu gäller det att fullt ut lösa finansieringen för att arbetet ska komma igång. I årets budget har fastighetskontoret avsatt en summa pengar till projektet men den räcker inte. Alltså måste man hitta andra lösningar, vilket visat sig möjligt i flera andra satsningar i Gamlestaden.

Kamerabevakning utreds

Frågan om att ersätta den nedbrunna dansbanan har stötts och blötts men för närvarande är det inte aktuellt.

– Jag kan inte förorda att det byggs upp en ny dansbana förrän det blivit lugn och ordning på platsen, säger Lars Brickzén, stadsdelschef i Kortedala.

En möjlig åtgärd som kommer att undersökas är att ordna kamerabevakning på platsen, för övrigt inte den enda inom Kortedala SDN-område som kan bli aktuell. Branden på ett daghem i Kortedala nyligen visar att det finns fler utsatta platser i stadsdelen.

Fler fältassistenter och poliser

Men det handlar också om att möta ungdomarna som driver omkring på det personliga planet. Inför sommaren har SDN Kortedala förstärkt personalen med en fältassistent utöver de två som redan arbetar där.

– De ska vara ute och möta ungdomarna i högre grad än förut, särskilt på tider när ungdomsgården är stängd, säger Lars Brickzén.

Även polisen har fått förstärkning. Inom Kortedala SDN-område kommer fyra poliser att komplettera de fem som redan arbetar på ungdomssidan.

Fastighetsägare i Gamlestaden har, precis som många andra, engagerat sig för att det ska bli tryggare och trivsammare runt Medborgarhuset.

– Vi kommer att hålla ett extra öga på platsen i sommar, säger Ulf Malm, som också hoppas att det ska bli fler möjligheter för ungdomarna i stadsdelen att sysselsätta sig med meningsfulla fritidsaktiviteter.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php