Framtidsfrågor i Gamlestaden

Jun 2009 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Gamlestaden har blivit en tryggare stadsdel och upplevs som allt mer attraktiv av de boende. Men det betyder inte att allt är bra.

I 2008 års enkät till de boende pekas till exempel buskörning med moped och motorcykel ut som det allra största problemet.
– Ska det kunna motverkas behövs det sannolikt utvecklas nya, okonventionella metoder i samarbete med polis, skola, föräldrar och andra aktörer, säger Lena Tunborn, projektledare för Fastighetsägare i Gamlestaden.

Klotter och nedskräpning

Även om den fysiska miljön förbättrats på senare år, anser många Gamlestadsbor att skadegörels­e, nedskräpning och klotter fortfarand­e är stora problem.
– Här har kommunen och Fastighetsägare i Gamlestaden genomfört många projekt, men alla visioner som föreningen medverkat till att arbeta fram har inte förverkligats. Genom ett fortsatt samarbete borde det vara möjligt att göra stadsdelen ännu trivsammare, säger Lena Tunborn.
– Vi ser också att den polis­anmälda våldsbrottsligheten utomhus visat en stigande trend under de senaste åren, och kommer att analysera den noggrant för att få veta hur problemen ser ut. Vem gör vad och när och varför? Vi måste också ta reda på om statistiken kan vara behäftad med systema­tiska fel.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php