Gamlestaden, en tryggare stadsdel

Jun 2009 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Gamlestaden har blivit en betydligt tryggare stadsdel under 2000-talet. Det visar en serie enkätundersökningar, som föreningen Fastighetsägare i Gamle­staden låtit genomföra.

Läs hela undersökningen här: Rapport-enkät-Gamlestaden

Totalt har fyra enkäter riktats till de boende, den senaste i november 2008.
– Bilden är i stort sett entydig när man studerar resultaten över tid, säger Helena Holmberg som tolkat enkäterna som ett led i en rapport om lokala partnerskap mellan fastighetsägare.

Åren 2001, 2003 och 2005 låg andelen boende som upplevde sig trygga respektive otrygga i Gamle­staden stilla. Men förändringen i 2008 års enkät är stor: från att 40 procent känt sig trygga med att gå ut ensamma sent på kvällen, är motsvarande andel idag 47 procent. Fortfarande säger dock en femtedel att de inte går ut ensamma på kvällen.
– Men på frågan varför de väljer att stanna hemma, träder också där en markant förbättring fram. 2001 stannade 58 procent hemma på grund av rädsla för att utsättas för brott. 2008 hade den andelen minskat till 47 procent, säger Helena Holmberg.

Minskad utsatthet för brott

Resultaten från de fyra enkät­undersökningarna visar också att allt färre Gamlestadsbor uppger att de själva drabbats av brott. 2001 uppgav 28 procent att de drabbats av brott det senaste året, 2008 hade denna andel sjunkit till 19 procent.

Buskörning med moped engagerar

I en lista i enkäten har de som svarat på enkäterna också kunnat ange en eller flera saker som de upplever som stora problem i Gamlestaden.
När den första enkätundersökninge­n genomfördes hamnade inbrotten i bostäder, källare och vindar överst på listan med 54 procent.
– I enkätsvaren från 2008 kommer detta svarsalternativ långt ner på listan över stora problem i Gamle­staden. I stället pekas buskörning med moped eller motorcykel ut som det allra största problemet. Det är också det enda svarsalternativ där tendensen är stigande, säger Helena Holmberg.
I övrigt pekas brister i den yttre miljön, som nedskräpning, klotter, skadegörelse och bristande belysning som ut problem i stadsdelen. Förekomsten av berusade eller drogpåverkade personer utomhus ses fortfarande ett av de största problemen, men andelen som tycker att just detta är ett stort problem har minskat mycket kraftigt. Jämfört med tidigare tycker också allt färre att bråk i anslutning till restaurangerna är ett stort problem.

Ökad trygghet på allmänna platser

I enkätundersökningen ställs också frågan om den som svarar ibland kan känna sig orolig för att vista­s på vissa platser i Gamlestaden. 2001 svarade 57 procent ja på den frågan, men 2008 är det markant färre – 44 procent – som säger sig vara oroliga. När Gamlestadsborna ombeds att peka ut de platser i stadsdelen som de upplever som otrygga hamnar samma platser på toppen av listan vid varje enkät­undersökning: platsern­a i anslutning till hållplatsen vid Gamle­stadstorget och viadukten i närheten.
– Skillnaden är att andelen svarande som upplever platserna som otrygga minskar signifikant i den senaste enkäten, säger Helena Holmberg.
Är det då bra att bo i Gamle­staden­? Ja, 2001 uppgav 23 procent att det är mycket bra att bo i Gamlestaden och den andelen har ökat till 34 procent år 2008.

Vad kan man dra för slutsatser om Gamlestadens utveckling?

– Helt klart har Gamlestaden blivit en tryggare stadsdel under 2000-talet. Otryggheten minskar, oron
för att själv utsättas för brott är också mindre och allt färre drabba­s av brott. Enkätresultaten indikerar också att Gamlestadsborna i allt högre utsträckning betraktar sin stadsdel som en bra och attraktiv stadsdel att bo i, säger Helena Holmberg.

Vi frågade Gamlestadsborna

Gert Henriksson, 67

Känner du dig trygg i Gamlestaden?
Numera känner jag mig ganska trygg, men för tio år sedan gick man nästan runt med hjärtat i halsgropen.

Är Gamlestaden en bra plats att bo på?
Ja, jättebra. Det är nära till stan, något som fler och fler ungdomar verkar upptäcka. Sedan är det en mysig miljö med alla landshövdingehus.

Jonas Söderström, 30 med dottern Meja, 2

Känner du dig trygg i Gamlestaden?
Vi har ett socialt boende i närheten där det är lite oroligt ibland, men på det stora hela är det lugnt och skönt.

Är Gamlestaden en bra plats att bo på?
Absolut. Vi trivs jättebra på vår fina innergård. I Gamlestaden bor man centralt, men slipper ändå avigsidorna av stan. Och så bor det många barnfamiljer här, det är trevligt.

Gio Pessoa Silva, 54

Känner du dig trygg i Gamlestaden?
Ja, mycket tryggare. För tio år sedan vågade man inte gå till Konsum på kvällarna. Mina barn gick i skolan i Utby för att det var så oroligt här.

Är Gamlestaden en bra plats att bo på?
Ja, jag älskar den här stadsdelen. Här finns allt man behöver. De som jobbat med att öka tryggheten och trivseln har gjort ett bra jobb.

“Det som främst skulle gynna Gamlestade­n vore att syssel­sätta ungdomar som inte verkar trivas hemma och enligt mig är orsaken till en stor del av vad folk uppfattar som otryggt. Hade de fått det bättr­e genom ett stort och långvarigt projekt av något slag, skulle deras frustration minska och de skulle börja ses som de grannbarn de faktiskt är, o­ch inte hotfulla element som nu.”
Man 18–24 år

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php