05_3_tryggare_gamlestad

Gamlestaden har blivit tryggare

Oct 2005 | Rapport Gamlestaden

I september 2001 bildade ett antal fastighetsägare i Gamlestaden en förening som skulle arbeta för ökad trygghet och trivsel. Bakgrunden var att många känt att otryggheten bland Gamlestadens befolkning ökat de senaste åren. Idag, fyra år senare, kan föreningen konstatera att utvecklingen vänt.

Under sommaren 2005 har 676 ”experter”, det vill säga boende i Gamlestaden och Kviberg, gett sitt betyg över utvecklingen. Så många har svarat på en enkätundersökning som föreningen i samarbete med SDN Kortedala skickat till ett representativt urval av befolkningen.

Tryggare närmiljö

Svaren är otvetydiga – det mesta går åt rätt håll. Sedan 2001, då samma typ av undersökning gjordes, har gamlestadsbornas utsatthet för brott minskat kraftigt samtidigt som närmiljön upplevs som tryggare. Dessutom oroar sig gamlestadsborna betydligt mindre för att utsättas för brott idag än för fyra år sedan.

– Det är viktigt att se om utvecklingen går åt rätt håll. För fastighetsägare och andra aktörer gäller det att veta om deras åtgärder ger resultat, säger Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare hos Fastighetsägare i Gamlestaden

Vad har då gjorts under de fyra år som gått? På sidorna 2-3 i detta nummer av Trygga Gamlestaden görs en så heltäckande genomgång som möjligt av de åtgärder som vidtagits. Arbetet har skett utifrån två huvudlinjer, som inte alltid går att skilja åt, den ena gäller ”trygghet och säkerhet”, den andra ”tryggt, snyggt och trivsamt”.

Ringar på vattnet

Tillkomsten av föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har haft stort genomslag. I dag bor drygt 80 procent av stadsdelens invånare i medlemsfastigheter. Därtill är ett dussintal lokalfastighetsägare medlemmar. Föreningen har utfört mycket på egen hand men också tagit många initiativ som spridit sig som ringar på vatten.

Föreningen kan givetvis inte ta åt sig äran för allt som hänt, massor av saker beror på att kommunen, enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, polisen, föreningar och andra har gjort insatser, på egen hand eller i samverkan med andra.

Fortsatt arbete

Att mycket har blivit bättre de senaste åren betyder inte att allt är bra. Det finns problem som ökar, det finns till exempel hållplatser och gångvägar som inte blivit tryggare de senaste åren. Det och mycket annat framgår tydligt av svaren i enkätundersökningen.

– ”Experterna” har tillfört ny och värdefull kunskap för det fortsatta arbetet, säger Marianne Ohlander och Ulf Malm i projektledningen.

Kommentarer

8 kommentarer till “Gamlestaden har blivit tryggare”

 1. Barbie 4 Jul 2016, 10:26

  I just started to like beets, so this is a perfect aptzipeer to try It does sound delicious on a salad topper, and it would give me a chance to try burrata as well! The way you described it with the sea salt and crackers sounds heavenly!

 2. http://cheapcoverage.freeddns.org/auto_insurance_jamaica.xml 20 Jul 2016, 17:14

  Love, love LOVE this bracelet! It is so very you Malin. I really like those carved wooden rounds – where are they from, if you don't mind my asking? Absolutely lovely. The colours are so happy! And Charlie is so very cool. I love cats. Wish I wasn't allergic to them!

 3. http://w8url.com/idealo.de 25 Sep 2016, 03:32

  turtonleaAugust 8, 2012 Manchester Users Network would like to express their considered opinion with regards to EPA at 90% with no DHA. After five years of using EPA at 90% with no DHA, Manchester patients invite you along to our website so you can read the facts. We need to make this available upon NHS prescription. Help ! Ask your MP to campaign to make this available upon NHS prescription. The poor suffer to make EPA at 90% with no DHA available on NHS prescription.

 4. ge money bank kreditkarte migros 19 Oct 2016, 17:57

  The Wall Street Journal is a known whore for big money interests. They constantly push highly subjective stories to help their advertising base. They have become so corrupt that it is a rare day when they tell the truth. Hmmmm…..could that be why their circulation is collapsing?Now… to the meat of their latest distortion. What bankers need to unload their subprime and other non-prime loans originated in the Northwest? That is where I would start my research in the validity of the WSJ story. – Rate this comment: 0  0

 5. wroclaw.pl 28 Oct 2016, 03:00

  Ciao Fabio,il 2 ottobre a Torino c'ero anch'io e devo dire che sono rimasto folgorato dall'esuberanza del trio. E' vero che il tempo ha creato qualche incomprensione tra loro ma è anche vero che sono fantastici.Non so se al momento in cui ti stò scrivendo sia in uscita o in programmazione un dvd del concerto torinese e, se così fosse, ti sarei grato se in qualche modo riuscissi a farmi avere qualche notizia in più.Grazie, Gaetano

 6. http://www./ 8 Jan 2017, 13:59

  I just found your blog!and i am tottaly in LOVE!i have 2 rubber stamps of yours and i hope i can make the deadline!if not ii will enter the next challange!it is so hard to find great stamps in the netherlands…..i allways end up in the UK or USA hihihigood luck too all

 7. http://www.autoversicherungssuche.info/ 2 Feb 2017, 17:49

  accessory articles: The iMums Christmas Shopping Guides 2012: Great Gifts For Dads. Must Have Tech Gifts for Mums and Cool Accessories for Cool Kids. BioLatest PostsContact Me MaryMary is originally from

 8. http://www.kfzversicherungschnell.info/ 13 Feb 2017, 20:00

  I get what you mean. I hate stories like this because they're frustrating (who will she choose?) – but at the same time I can't get enough of them. I just wish the girls in stories like this would be like that Clara chick in Cynthia Hand's "Unearthly" series.Thank YOU for being honest, Taryn. It's fun talking to you.

Skriv en kommentar
single.php