Gamlestaden på rätt väg

Mar 2003 | Rapport Gamlestaden

Jo, Gamlestaden verkar vara på rätt på väg. Den polisanmälda brottsligheten minskar och många gamlestadsbor säger att de trivs allt bättre i sin stadsdel. Men än finns mycket att göra.

Maria Bilén både bor och arbetar i Gamlestaden och stortrivs.
– Jag känner mig trygg i Gamlestaden. Jag tänker bo kvar här länge, länge, säger hon.

Hon bor i en liten bostadsrättsförening nära Gamlestadstorget, och hon tycker att hennes närområde blivit tryggare det senaste året.

– Förut var det lite läskigt att gå hem från spårvagnshållplatsen, men det är mycket tryggare nu sedan vi fick belysning i Banérsparken. Och så tror jag rent allmänt att det är bra med väktarbilen som kör omkring på nätterna. Jag ser ibland väktaren stå och prata med människor, och tycker det är bra att den finns.

Det viktigaste målet med föreningen Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet är en tryggare stadsdel. Föreningen har funnits i ett och ett halvt år nu. Så hur ser utvecklingen av den polisanmälda brottsligheten ut?

Jo, jämfört med år 2000 har den polisanmälda brottsligheten år 2002 i de bebodda delarna av Gamlestaden minskat med tio procent.

Fordonsbrott och inbrott minskar

– Vi ser helt klart en positiv trend i Gamlestaden, säger Göran Juhlin, tjänstledig poliskommissarie som arbetar som trygghets- och säkerhetsutvecklare för Fastighetsägare i Gamlestaden.
Särskilt mycket har fordonsbrotten minskat, liksom inbrott i källare och vind.

– Vad gäller fordonsbrotten så spelar antagligen alla godkända rattkryckor som Gamlestadsborna numera sätter i sina bilar en viktig roll, säger Göran Juhlin. Och många fastighetsägare har gjort stora förbättringar i källare och vindar. Därför minskar också den typen av brott. Däremot har personrån utomhus ökat något sedan 2000, liksom lägenhetsinbrotten.

– Det begås inte särskilt många sådana brott i Gamlestaden över huvud taget på ett år, säger Göran Juhlin. Så till viss del handlar uppgångar och nedgångar om tillfälligheter. Men om man går lite längre bak i tiden har lägenhetsinbrotten gått ner kraftigt i Gamlestaden, så sent som 1998 anmäldes över 70 lägenhetsinbrott i stadsdelen.

Anette Borg, boende i Bellevue och ordförande i Riksbyggens bostadsrättsförening på Lars Kaggsgatan, tycker att medias rapportering när ett grovt brott begås i Gamlestaden gör att vänner som bor på andra håll ifrågasätter att hon över huvud taget kan bo i stadsdelen.

Kanske är det så att när människors förutfattade meningar om en stadsdel som Gamlestaden bekräftas genom kvällstidningarnas löpsedlar så spelar anknytningen till en bestämd stadsdel mycket större roll än om ett grovt brott begås på Guldheden eller i Linnéstaden.

– Så är det nog, säger Göran Juhlin. Men det betyder ju också att vi måste arbeta vidare i Gamlestaden. Dels för att minska brottsligheten, men också för att förändra omvärldens uppfattning om stadsdelen. Därför är det viktigt att vi berättar att den polisanmälda brottsligheten faktiskt går ner i Gamlestaden.

En positiv trend

Ytterligare en person som ser mycket positivt på utvecklingen i Gamlestaden och på det arbete som Fastighetsägare i Gamlestaden bedriver är Sten Schääf, chef för närpolisområde Kortedala.

– Utvecklingen av den polisanmälda brottsligheten i Gamlestaden är mycket positiv, säger Sten Schääf.

– Det är inte bara polisen som ska arbeta förebyggande mot brottsligheten, fortsätter han. Från polisens sida ser vi fastighetsägarnas initiativ i Gamlestaden som ett utomordentligt sätt att arbeta på.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php