Intervju, Helena Holmberg om stadsdelsutveckling

Jun 2009 | Rapport Gamlestaden

Helena Holmberg, konsult med mångårig erfarenhet av stadsdelsutveckling, bland annat som projektledare för Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet 2001–2004.

Du har tolkat svaren i de fyra enkätundersökningar som riktats till Gamlestadsborna under 2000-talet och du kommer inom kort ut med en rapport om fastighetsägarnas betydelse för utvecklingen i stadsdelen.

Hur ser du på resultaten?

– De är oerhört intressanta. Tryggheten i Gamlestaden har ökat på alla plan, rädslan för brott har minskat och de boende uppfattar i allt högre grad den egna stadsdelen som trivsam. Samtidigt visar statistik att den totala polisanmälda brottsligheten ligger på samma nivå 2008 som 2001.

Hur går det ihop med en ökad känsla av trygghet?

– Det är inte helt lätt att förklara. Intuitivt är säkert kopplingen mellan brottsnivån och tryggheten en självklarhet för många. Men det som avgör människors känsla av trygghet i ett område kan vara summan av alla de signaler om trygghet och otrygghet, som man tar in när man rör sig och lever i ett område.

Förklara!

– Det är vad man ser och lägger märke till som avgör tryggheten, inte företeelser som man inte märker av. En viktig trygghetssignal kan vara det faktum att någon har omsorg om den egna stadsdelen, bland annat den fysiska miljön.

Hur kopplar du det till utvecklingen i Gamlestaden?

– Jo, här är signalerna om en tryggare stadsdel, det vill säga de förändringar som gjorts både i den fysiska och sociala miljön, mycket tydliga. Det märks att fastighetsägarna och kommunala aktörer har omsorg om stadsdelen och det finns inget som på allvar motsäger dessa signaler. Även massmedias rapportering har varit positiv under senare år.

Vad kan man lära sig av det här?

– Att det är möjligt för fastighetsägare att påverka brottsnivån i en stadsdel. Det är också möjligt för fastighetsägare att positivt påverka tryggheten och motverka rädsla och oro för brottslighet. Men det kräver just ett bredare sätt att arbeta.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php