Klotter kan delvis förklara brottssiffror

Jun 2009 | Rapport Gamlestaden

Gamlestaden har blivit en tryggare stadsdel, men ändå ligger den totala polisanmälda brottsligheten på samma nivå 2008 som 2001.

Det är problematiskt, men det finns en faktor som delvis förklarar siffrorna och det är nivån på skadegörelsebrotten, som gått upp extremt sedan 2006, säger Lena Tunborn, projektledare i föreningen.
–Då anmäldes 133 skade­gör­elsebrott och 2008 anmäldes 311 brott. Här ingår det polis­anmälda klottret, och ökningen sammanfaller väl med rutinerna för det klottersaneringsprojekt som kommunen och föreningen bedrivit sedan 2006. Allt klotter som saneras polisanmäls nämligen.

Inbrotten minskar

Positivt är att den bostadsrelaterade brottsligheten som inbrott och försök till inbrott i lägenheter, källare och vindar, har minskat kraftigt. Mellan 2001 och 2008 minskade antalet anmälningar med 60 procent och antalet fullbordade bostadsinbrott från 16 till 4. Även den fordonsrelaterade brottslig­heten har minskat, och detta med 29 procent, säger Lena Tunborn.

Nivån på våldsbrottsligheten visar dock en annan trend. Från att ha gått ner åren 2001 till 2003, från 184 till 143 anmälda brott, har den sedan gått upp. Förra året anmäldes 199 våldsbrott i Gamlestaden, vilket är i nivå med 2001.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php