Så mycket bättre

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Hur är läget i Gamlestaden? Trivs Gamlestadsborna med sin stadsdel? Känner de sig stolta? Vilka lokala problem måste tas tag i? Vad tycker människorna som redan bor i Gamlestaden om all nybyggnation som planeras i stadsdelen?

När Fastighetsägare i Gamlestaden bildades år 2001 var Gamlestaden på väg mot förslumning. Brottsligheten var hög och flera kriminella uppgörelser ägde rum just i Gamlestaden vilket ledde till många och svarta tidningsrubriker. Den offentliga miljön var gravt misskött. Många boende upplevde den egna stadsdelen som mycket otrygg och många valde också att flytta från stadsdelen på grund av otryggheten.

Sedan dess har stadsdelen utvecklats kraftigt till det bättre. Förändringen kommer efter ett långsiktigt och envist arbete med platsutveckling och stadsmiljöer. Holländareplatsen, Bunkeberget, spontanidrottsplatsen, Nylösegatan, Braxen, viadukten och Gamlestadstorget är bara några av de platser som har förnyats. Gamlestadsgalej en gång om året, stadsodling, systematiskt arbete för att förebygga brott och minskat antal slumfastighetsvärdar är några andra insatser. Information och kommunikation, bland annat via vårt nyhetsblad, är ytterligare en central verksamhet. Just nu lägger vi fokus på ytterligare stadsmiljöutveckling och att stötta och hjälpa butiker, restauranger och lokala verksamheter så att de ska kunna utvecklas och överleva.

Centralt i Fastighetsägare i Gamlestadens arbetssätt är att bygga förändring på kunskap om hur människorna i Gamlestaden upplever sin stadsdel och på olika former av dialog och kommunikation. Förra året genomförde vi för fjärde gången en boendeenkät i Gamlestaden. Samtidigt har vi följt upp annan statistik som visar hur stadsdelen mår. Allt detta har vi samlat i en rapport som heter Gamlestaden 2016 – från förfall till pånyttfödelse och som kommer ut i oktober 2016.

De viktigaste resultaten finns i detta nummer av Hela Gamlestaden. Vi vet att det finns både glädjeämnen och rätt tuffa problem i Gamlestaden. En stadsdel blir aldrig färdig. Du kan läsa på nästa sida en del om de problem som är mest akuta just nu.

Men den övergripande bilden av utvecklingen är otvetydig och mycket glädjande: Det har blivit så mycket bättre att bo i Gamlestaden!

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
single.php