Skolan viktig för tryggheten i stadsdelen…

Jun 2008 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

Trygga Gamlestaden har träffat polisinspektörerna Dick Ringström och Hans Edström på Kortedalapolisen för att samtala om Gamlestaden och om hur polisen arbetar i stadsdelen. De talade om upplevd trygghet, förbättrad boendemiljö och om hur viktig skolan är för situationen i stadsdelen. – Generellt sett är Gamlestaden ett ganska lugnt område, säger Hans Edström.

Liksom i övriga stadsdelar i Göteborg finns det inte längre någon riktad närpolisverksamhet i Gamlestaden. Polisen åker ut på larm och däremellan arbetar de underrättelse- och projektbaserat.

– Visst rullar det radiobilar i Gamlestaden när tid gives, svarar Dick Ringström på frågan om hur ofta polisen patrullerar i Gamlestaden.
Tre polisbilar täcker hela östra Göteborg, ibland åker de även till Partille och Ale kommun.
– Den polisiära närvaron i Gamlestaden är ungdomsgruppen, de håller kontakt med skolan. Lyckas de så vill jag påstå att då blir det ganska lugnt i stadsdelen, säger Hans Edström.

Tryggare stadsdel

Både Hans och Dick är överens om att stadsdelen upplevs som tryggare i dag än för några år sedan.
– I ett allmänt perspektiv gör jag bedömningen att Gamlestaden har fått en uppryckning på alla håll,
alltifrån trafiken på Artillerigatan, till byggnader och belysning. Det har blivit en bättre bostadsmiljö, det upplevs som att det är bättre och tryggare. Generellt sett är Gamlestaden ett ganska lugnt område, säger Hans.

– Jag tycker att det handlar mycket om att ha en väl fungerande skola, och fritidsgården är viktig. Mycket av situationen i stadsdelen hänger på ungdomskullarna som växer upp. Ungdomsgäng stör
människor mycket, menar Hans.
– På Gamlestadsskolan har de ett bra och långsiktigt arbete, fortsätter han.

Att få ha sin egendom i fred är viktigt för den upplevda tryggheten.
– Vi pratar om upplevd trygghet och den påverkas av rykten. Bilinbrott till exempel är någonting påtagligt och folk pratar med varandra om det. Det påverkar den upplevda tryggheten, menar Hans.

Fastighetsägarnas samarbete är betydelsefullt

Hans och Dick tycker att fastighetsägarnas samarbete är betydelsefullt för stadsdelen.
– Om alla är medvetna om samma sak får de ett helt annat genomslag, säger Dick.
– Jag tycker att de är med i matchen. De ska fortsätta att se om sitt fastighetsbestånd, säkerhetsdörrar och portkoder. Skaffa ett bra skalskydd, så att ett ställe inte blir känt för att man kan ta sig in. Se över boendemiljön och ta bort buskage som skymmer sikten. Hur man skriver hyreskontrakt är också viktigt för vad för slags verksamhet som får bedrivas i lokaler, avslutar han.

Kommentarer

2 kommentarer till “Skolan viktig för tryggheten i stadsdelen…”

  1. Oumaima 20 Nov 2015, 06:37

    “Jag testade prceis bloggen i Internet Explorer 6.0 under XP och den funkade fint.”Japp, nu funkar den fint. Men tidigare idag… nope. Den startade flera kopior av Explorer och det slutade med att ingen av dom svarade.Se5 ibland funkar den. Oftast funkar den. Men kanske var tionde ge5ng jag kollar he4r se5 lf6per bloggen amok och hittar pe5 hyss. Med tanke pe5 att det ne4stan aldrig he4nder pe5 andra bloggar se5 e4r det ne5got mysko he4r.

  2. Dreama 4 Jul 2016, 10:03

    rossella roc · lunedì, 10 dicembre 2012, 11:03 pmmi dispiace tanto che l&;1l87#Infede2e non vada più in onda in prima serata, ma sono contenta di rivederla a gennaio perchè il suo contributo intelligente alla comprensione della complessità del nostro tempo non può mancare. Grazie!

Skriv en kommentar
single.php