Spelautomater kan vara indikation på kriminell verksamhet

Jun 2006 | Rapport Gamlestaden

Spelautomater finns idag på flera ställen i Gamlestaden, och en del av dem är olagliga. Vi vet att det finns en koppling mellan illegal spelverksamhet, svartklubbar och en kriminell miljö med droger, prostitution, våldsbrott och störningar. Ofta ligger grov kriminalitet bakom och styr.

Detta vill vi inte ha i Gamlestaden! Nu behövs alla krafter för att försvåra för den organiserade brottsligheten att få fäste här.

Tidigare svåra att stoppa

– Hittills har det varit svårt att komma åt de illegala spelmaskinerna och att säga upp en hyresgäst som redan fått fotfäste i en lokal. Problemet är känt sedan länge, men polisen har haft svårt att stoppa verksamheten. Straffet för att inneha en olaglig spelmaskin är låg, och brottet blir därmed lågt prioriterat hos polisen.
Rolf Nordin, gruppbefäl vid Hisingspolisen, talar av erfarenhet. Han har under en längre tid prövat en metod på centrala Hisingen för att komma åt de illegala spelmaskinerna. I och med den ökade uppmärksamheten på de lokaler som haft illegala spelmaskiner har polisen samtidigt fått möjlighet att driva bort svartklubbar från området.
– En hjälp i arbetet är att tillståndsreglerna för att få ha spelmaskiner har skärpts i år (se faktaruta). Ett annat steg i rätt riktning kan vara att aktivt förebygga förekomsten av spelautomater.

Ny metod stoppar spelmaskinerna

– Samarbete är den effektivaste metoden att komma tillrätta med de här problemen. Ensamma har vi inte tillräcklig kraft att agera, men med gemensamma insatser får vi fler verktyg och blir ett större hot för den kriminella verksamheten.

Polisen har makt att ingripa mot brottslig verksamhet och kan lägga beslag på spelmaskinerna. Stadsbyggnadskontoret kan kontrollera om det finns svartbyggen i lokalen, miljö- och hälsoförvaltningen kontrollerar de hygieniska förhållandena, försäkringskassan och skatteförvaltningen tittar på sjukskrivningar, socialbidrag, svartjobb och skattebrott. Fritidsförvaltningen lämnar bidrag till föreningar och kan hota med att dra in dessa om verksamheten inte följer de uppsatta riktlinjerna och hyresvärden kan påverka verksamheten genom hyreskontraktet.

Hårdare lokalavtal ger effekt

Små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har inte ekonomiska möjligheter att driva processer mot kriminella hyresgäster. Att upprätta ett noga specificerat hyreskontrakt är då en bra hjälp.

GöteborgsLokaler, som förvaltar allmännyttans lokaler, har arbetat fram en mall för hur ett lokalkontrakt kan se ut.
– Det gäller att ”trycka in” så mycket som möjligt i hyresavtalet och ha en speciell klausul om vilka spelmaskiner som får användas. På så sätt får hyresvärden en möjlighet att kontrollera att hyresgästen inte förändrar verksamheten under löpande kontraktstid till något illegalt, berättar Uno Petersson. Vi följer kontinuerligt upp våra hyresgäster för att se att de följer villkoren i kontrakten men också för att ge dem det stöd de behöver. De flesta är hårt arbetande människor.

Stärkta band skapar god miljö

Helena Holmberg som på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag gjort en undersökning om lokalförvaltning håller med.
– Att stärka banden mellan hyresgäster och hyresvärdar är guld värt. Tillsammans kan de skapa den typ av miljö som vi vill ha här.

Spelar du på spelautomater och vet du om att en del är olagliga?

Youas Bergovich, 23, Gamlestaden

– Det händer att jag spelar och har vunnit pengar, men jag har aldrig haft i tanke om de är lagliga eller ej. Jag vet inte ens vad som skiljer dem åt.

Le Thu Trinh, 33, Bergsjön

– Aldrig, jag är verkligen emot spelautomater. Det har inte lockat mig och jag har kompisar som har blivit spelberoende. Jag har hört om att det finns lagliga och illegala, men vet inte hur man ser skillnad.

Lennart Söderlund, 55, Gamlestaden

– Jag är inte mycket för spel och har heller aldrig prövat spelautomater. Jag har hört att vissa är olagliga och skulle gissa att det är de man vinner pengar på.

Maria Munk, 29, Gamlestaden

– Nej, jag har aldrig spelat, det vore att kasta pengar i sjön. Jag har hört att det finns olagliga spelautomater, men brukar inte vistas i miljöer där de finns, mest för att det inte är särskilt mysigt med spel.

Fakta: Lagliga spelmaskiner

 • Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet för spelmaskiner
 • Den 1 april i år förföll alla gamla spelmaskinsavtal och nya tillstånd måste sökas
 • Avtalen gäller för två år i taget och kostar 2000 kronor
 • Tillstånd behövs till maskiner som står i lokaler dit allmänheten har tillträde
 • Godkända spelmaskiner är Jack Vegas och Miss Vegas (från Svenska spel)

Kommentarer

3 kommentarer till “Spelautomater kan vara indikation på kriminell verksamhet”

 1. Andre 10 Jan 2018, 08:59

  Bra artikel! Hur abonnerar jag på dina uppdateringar?

 2. Malina Sports 26 Jan 2018, 14:01

  Bra artikel!

 3. Alex BoaBoa 30 Jan 2018, 16:47

  Hur intressant! När kommer den nya artikeln att publiceras?

Skriv en kommentar
single.php